X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

W ciągu roku wynagrodzenie zasadnicze wzrosło średnio o 4,6 proc.

Artykuł wprowadzono: 9 maja 2023

Według wstępnych danych Ministerstwa Pracy, wskaźnik miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wzrósł w pierwszym kwartale 2023 r. o 1,8 proc. w porównaniu z poprzednim i o 4,6 proc. w ciągu roku.

Wskaźnik miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego (SMB) mierzony w prywatnych przedsiębiorstwach (z wyłączeniem rolnictwa) zatrudniających co najmniej 10 pracowników odpowiada wynagrodzeniu brutto, czyli przed odliczeniem składek na ubezpieczanie i przed wypłatą świadczeń socjalnych. Nie uwzględnia on ani premii, ani nadgodzin.

Wskaźnik zasadniczej stawki godzinowej dla robotników i pracowników (SHBOE) wzrósł o 1,9 proc. w porównaniu z ostatnim kwartałem 2022 roku i o 5,2 proc. w ciągu roku.

Jednocześnie w górę poszły koszty życia z powodu inflacji, która wzrosła o 5,7 proc. między końcem marca 2022 r. a końcem marca 2023 r. Tym samym SHBOE spadł o 0,5 proc., a SMB o 1,1 proc. w ciągu roku.

Pod względem sektora działalności miesięczne wynagrodzenie zasadnicze wzrosło w pierwszym kwartale o 2,1 proc. w przemyśle, o 1,8 proc. w sektorze usług i 1,7 proc. w budownictwie.

W skali roku wzrost wyniósł 4,7 proc. dla przemysłu i sektora usług i 3,7 proc. dla budownictwa.

Pod względem kategorii społeczno-zawodowej SMB wzrósł w pierwszym kwartale o 2,1 proc. dla robotników, o 1,9 proc. dla pracowników średniego szczebla, o 1,7 proc. dla pracowników i o 1,6 proc. dla kadry zarządzającej. 

W ciągu roku wynagrodzenie zasadnicze robotników wzrosło o 5,5 proc, pracowników o 4,9 proc., pracowników średniego szczebla o 4,2 proc. i kadry zarządzającej o 3,6 proc. (KzK)
Najpopularniejsze

Zobacz także