X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Vive les vacances! Urlopy! Co warto wiedzieć?

Vive les vacances! Urlopy! Co warto wiedzieć?

Artykuł wprowadzono: 19 lipca 2016

Urlop płatny przysługuje każdemu pracownikowi. Osoba pracująca w niepełnym wymiarze godzin ma takie same prawa, jak ta, która pracuje na pełen etat. Każdemu pracownikowi we Francji przysługuje 2,5 dnia płatnego urlopu za każdy przepracowany miesiąc. Za 12 miesięcy pracy należy się 30 dni roboczych (5 tygodni) urlopu.


Płatny urlop przysługuje również pracownikom, którzy w roku urlopowym przebywali na urlopach macierzyńskich lub ojcowskich, na urlopach szkoleniowych albo na zwolnieniu lekarskim po wypadku przy pracy lub z powodu choroby zawodowej. Pracownik, który zachoruje w okresie płatnego urlopu, nie ma prawa do jego przedłużenia.

Liczba uzyskanych dni urlopowych znajduje się na odcinku wypłaty.
12

Kto decyduje o datach urlopu wypoczynkowego?
O terminie urlopu decyduje pracodawca przy uwzględnieniu wniosków pracowników.
Pracodawca powinien poinformować pracownika o datach urlopu przynajmniej
na miesiąc przed wyznaczoną datą.

Jakie są prawa i obowiązki pracownika przebywającego na urlopie wypoczynkowym?
W okresie płatnego oraz bezpłatnego urlopu nie można pracownikowi wypowiedzieć
umowy o pracę.
Podczas urlopu płatnego pracownik nie ma prawa pracować dla innego pracodawcy.

Uwaga
Pracodawca nie ma prawa narzucić pracownikowi urlopu bezpłatnego. W okresie
urlopu bezpłatnego pracownik pozostaje w dalszym ciągu zatrudniony i zachowuje
część praw pracowniczych.

Poradnik, okladka

Stowarzyszenie: Parabole


Najpopularniejsze

Zobacz także