X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Vademecum pielęgniarki prowadzącej działalność gospodarczą we Francji

Vademecum pielęgniarki prowadzącej działalność gospodarczą we Francji

Artykuł wprowadzono: 18 lutego 2019

Jesteś pielęgniarką (lub pielęgniarzem) i zamierzasz wykonywać działalność na zasadzie samozatrudnienia, otwierając swój gabinet?

Oto najważniejsze kroki, które będziesz musiała/musiał wykonać:

W każdym przypadku warunkiem sine qua non dotyczącym zamieszkania i wykonywania pracy jest oczywiście posiadanie dyplomu pielęgniarskiego.
Po uzyskaniu dyplomu należy wykazać się 24-miesięcznym doświadczeniem zawodowym lub 3.200 godzinami wykonywanej działalności w ciągu sześciu ostatnich lat przy pracy w szpitalu lub w klinice, w specjalistycznym ośrodku szpitalnym, w jednostce lub organizacji wojskowej, w domu opieki dla osób niepełnosprawnych, przy świadczeniu opieki pielęgniarskiej w domach pacjentów lub też w stowarzyszeniach takich jak na przykład Lekarze Bez Granic (Médecins sans Frontières).
Po spełnieniu dwóch powyższych warunków dalsza część zależna jest od danego sektora prowadzenia działalności.
Jeżeli przebywasz w miejscu, w którym liczba pielęgniarek/pielęgniarzy jest niewystarczająca lub przeciętna, możesz swobodnie zamieszkać i pracować bez konieczności przeprowadzania żadnej kontroli przez Główną Kasę Ubezpieczeń Zdrowotnych (CPAM.)
Jeżeli chcesz zamieszkać i pracować w miejscu, gdzie liczba zatrudnionych w tym zawodzie jest zbyt wysoka, wniosek o zawarcie kontraktu z kasą zostanie przeanalizowany przez Główną Kasę Ubezpieczeń Zdrowotnych (CPAM).
Wydanie decyzji o zawarciu kontraktu z kasą jest zależne od zakończenia działalności zawodowej przez członka zarejestrowanego w organizacji zrzeszającej samozatrudnionych pielęgniarzy (IDEL) na danym terytorium.
Po uzyskaniu zgody na zawarcie kontraktu należy przystąpić do poszukiwania lokalu, przypominamy, iż świadczenia usług bez posiadania lokalu jest zabronione!
Należy również pomyśleć o obowiązkowym zarejestrowaniu się w różnych organach:
– Rejestracja w Rejestrze Pielęgniarzy i Pielęgniarek (Ordre infirmier) w celu uzyskania odpowiedniej plakietki identyfikacyjnej i aby nie wykonywać zawodu nielegalnie;
– Rejestracja w Głównej Kasie Ubezpieczeń Zdrowotnych (CPAM) w miejscu wykonywania działalności w celu uzyskania zawodowej legitymacji zdrowotnej (Carte Professionnelle de Santé);
– Rejestracja w Urzędzie ds. poboru składek na ubezpieczenie społeczne i świadczenia rodzinne (URSSAF) celem uzyskania numeru statystycznego SIRET;
– Rejestracja w niezależnej kasie emerytalnej i zapomogowej (CARPIMKO) (ubezpieczenie emerytalne);
– Rejestracja w Regionalnej Agencji Zdrowia (Agence Régionale de Santé)
– Zakup lub wynajem oprogramowania do teletransmisji.

W celu ułatwienia realizacji wszelkich formalności, istnieje możliwość zapisania się do Stowarzyszenia Zarządzającego (Association de Gestion Agréée) właściwego dla danego regionu, które udzieli pomocy w zakresie prowadzenia księgowości, a także umożliwi uniknięcia płatności zwiększonego o 25% podatku dochodowego.

Adwokat w Paryżu:
Mecenas Lucas Niedolistek z współpraca z Lavaur Avocats
Tel: +33 (0) 7 77 80 18 82

Najpopularniejsze

Zobacz także