X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Uzasadnienie przemieszczania się w celach służbowych

Uzasadnienie przemieszczania się w celach służbowych

Artykuł wprowadzono: 18 marca 2020

Osoby, które mimo zakazu przemieszczania się muszą chodzić do pracy powinny poprosić pracodawcę o wystawienie im specjalnego, stałego zaświadczenia (Justificatif de déplacement professionnel) o następującej treści (tłumaczenie z języka fr):

Uzasadnienie przemieszczania się w celach służbowych
Je niżej podpisany………. (pełniona funkcja)…… zaświadczam, że przemieszczanie się osoby wymienionej poniżej, pomiędzy jej miejscem zamieszkania a miejscem pracy, nie może być odłożone w czasie lub jest konieczne do prowadzenia działalności zawodowej, której nie można wykonywać zdalnie w formie telepracy (w rozumieniu pkt 1. ..(…) dekretu z 16 marca 2020 regulującego przemieszczanie się w ramach walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Nazwisko…
Imię..
Data urodzenia..
Adres..
Zawód..
Miejsce pracy..
Trasa podwórzy…
Wykorzystywany środek lokomocji… 

Nazwa i pieczęć firmy..

Sporządzono dnia…

Oryginał dokumentu można pobrać tutaj: https://interieur.gouv.fr/content/download/121666/976912/file/Justificatif-de-deplacement-professionnel.pdf

Można również przepisać jego treść na kartkę

Warto pamiętać o wywiązaniu się z tego obowiązku, gdyż za nieuzasadnione przemieszczanie się grozi mandat w wysokości od 135 do nawet 375 euro.
Najpopularniejsze

Zobacz także