X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Uproszczony system ubezpieczenia społecznego – „Auto-entrepreneur” teraz „Micro-Entrepreneur”  – Działalność gospodarcza we Francji

Uproszczony system ubezpieczenia społecznego – „Auto-entrepreneur” teraz „Micro-Entrepreneur” – Działalność gospodarcza we Francji

Artykuł wprowadzono: 18 września 2015

Uproszczony system ubezpieczenia społecznego – (mikro-społeczne)

Wybór , prowadzenia  działalności w formie auto-entrepreneur, prowadzi automatycznie do wyboru opcji uproszczonego systemu ubezpieczenia społecznego (ub. mikro-społeczne).

W systemie ubepieczenia „mikro-społecznego” rozliczenie i płatności składek na ubezpieczenie społeczne, dokonywane jest miesięcznie lub kwartalnie.Kwota składki na ubezpieczenie społecze obliczana jest przez zastosowanie ryczałtowej stawki ubezpieczeniowej do zrealizowanej w danym okresie sprzedaży (faktycznie otrzymanej zapłaty za sprzedaż lub wykonaną usługę).

W przypadku gdy w danym okresie przedsiębiorca nie zrealizował żadnej sprzedaży – nie dokonuje on żadnej opłaty.

Ryczałtowa opłata na ubezpieczenie społeczne

Opłacona ogólna stawka na ubezpieczenie społeczne obejmuje:

ubezpiecznie chorobowe i macierzyńskie i dodatkową opłatę dla dziennej diety dla rzemieślników i handlowców,

składka na ubezpieczenie emerytalne podstawowego systemu,

składka na obowiązkowe dodatkowe ubezpieczenie emerytalne,

składka na zasiłki rodzinne,

ubezpieczenie rentowe i od śmierci,

ogólnokrajowy udział na ubezpieczenie społeczne (CSG)

ogólnokrajowy udział na spłaty zadłużenia socialnego (CRD)

« Udział w financowaniu szkoleń zawodowych »

Od 2011, « Auto-przedsiębiorcy » płacą również, tak zwany : « Udział w finansowaniu szkoleń zawodowych » w części proporcjonalnej do osiągniętych lub uzyskanych (zapłaconych) przychodów według stawki określonej w zależności od kategorii zawodowej, określonej przez kod NAF:

0, 1% dla osób prowadzących działalność handlową,

0,2 % dla osób prowadzących działalność usługową

0,2% dla osów wykonujących « Wolny zawód »,

0,3% dla rzemieślników (z wyjątkiem Alsace, gdzie stawka wynosi 0,17%).

*****Przygotowała Maria SKARZYNSKA na podstawie informacje pochodzących z – Przewodnika „Auto-Entrepreneur”*****


Najpopularniejsze

Zobacz także