X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

UE wprowadza zmiany w oznaczeniach paliw

UE wprowadza zmiany w oznaczeniach paliw

Artykuł wprowadzono: 2 października 2018

12 października wchodzi w życie dyrektywa unijna mająca na celu ujednolicenie oznakowania paliw na stacjach benzynowych w Europie. Jej celem jest zapobieganie pomyłkom kierowców w wyborze właściwego paliwa. Nowe symbole pojawią się na pistoletach, dystrybutorach, a także w nowo produkowanych autach, przy miejscu wlewu paliwa. 

Nowe oznakowania przewidują dla benzyny – kółko, dla oleju napędowego – kwadrat i romb – dla paliw gazowych. Zmiany te mogą wprowadzić pewien zamęt na francuskich stacjach benzynowych. Jednak nie ma powodów do paniki, gdyż obok nowych symboli, na pewien czas pozostawione zostaną jeszcze te stare, które pozwolą kierowcom łatwiej się odnaleźć.

Oleje napędowe będą oznakowane kwadratem z umiejscowioną w jego centrum literą B i cyfrą, odpowiadającą zawartości procentowej biodiesla w danym paliwie na przykład: B7, B10 lub XTL – dla oleju napędowego pochodzącego z surowców innych niż ropa naftowa.

Benzyna oznakowana będzie kółkiem i literą E (skrót od etanolu) z cyfrą odpowiadającą jego zawartości:
SP95 i SP98 = E5  
SP95-E10 
= E10 
superEthanol (85% etanolu) = E85 

Paliwa gazowe oznakowane będą rombem i odpowiednim skrótem. Dotychczasowy GPL zostanie zastąpiony przez H2 (wodór), LPG (płynny gaz z ropy naftowej), LNG (skroplony gaz ziemny) i CNG (sprężony gaz ziemny).
Nowe oznaczenia mają obowiązywać w całej Unii Europejskiej oraz w takich krajach jak Islandia, Norwegia, Szwajcaria, Lichtenstein, Macedonia, Serbia i Turcja.
Najpopularniejsze

Zobacz także