X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Udogodnienia dla firm w spłatach składek i podatków

Udogodnienia dla firm w spłatach składek i podatków

Artykuł wprowadzono: 13 marca 2020

Strach przed koronawirusem negatywnie odbija się na gospodarce. Aby nie dopuścić do masowych upadłości rząd zapowiedział pomoc przedsiębiorcom przetrwać ten kryzys umożliwiając odroczenie zapłaty należnych danin.

Masowe anulowanie podróży, puste samoloty, autokary, restauracje czy hotele poważnie nadszarpują finanse firm z tych branż i kondycję całej gospodarki.
Aby pomóc przetrwać ten okres URSSAF i Generalna dyrekcja finansów publicznych (DGFiP) proponują przedsiębiorcom i przedstawicielom wolnych zawodów odroczenie spłaty podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

DGFiP udostępniła na swojej stronie formularz wniosku o odroczenie płatności podatku od osób prawnych (IS) i podatku dochodowego (IR) przedstawicieli wolnych zawodów. Firmy, które mają trudności finansowe mogą wnioskować o przełożenie płatności raty podatku IS, którego termin wypada 16 marca, jak również spłaty salda zobowiązania podatkowego za rok podatkowy, który zakończył się 30 listopada 2019.

Osoby wykonujące wolne zawody, i których podatek dochodowy pobierany jest co miesiąc u źródła mogą wnioskować o przełożenie przyszłej raty podatku nawet trzykrotnie z rzędu. Należy jedynie złożyć stosowny wniosek logując się na portalu impots.gouv.fr przed 22 dniem każdego kolejnego miesiąca.
Natomiast ci, którzy odprowadzają raty podatku co kwartał mogą jednorazowo odroczyć jej spłatę, również nie ryzykując naliczeniem odsetek za zwłokę. Uzasadniony wniosek o odroczenie płatności przypadającej na 15 maja należy złożyć do 22 kwietnia.

Pracodawca możne odroczyć o trzy miesiące płatność składek na ubezpieczenia społeczne odprowadzane do URSSAF, którego termin upływa 15 marca. 
Firmy, które składają tzw. nominatywną deklarację społeczną (DSN) mają czas do 16 marca włącznie, aby wywiązać się z tego obowiązku i przy okazji dokonać zmiany wysokości kwoty płatności, nawet do zera, zgodnie z ich możliwościami finansowymi.
Jeżeli pracodawca przesłał już stosowny dokument za miesiąc luty, może do 15 marca wysłać kolejny, z adnotacją „annule et remplace” lub też zmienić kwotę płatności, na co ma czas do 19 marca do godziny 12.00.
Gdy firma nie ma obowiązku składania deklaracji DSN może albo zmienić wysokość uiszczanej składki, albo po prostu nie wykonać przelewu – jak zapewnia URSSAF.W przypadku, w którym  firma nie potrzebuje odroczenia składki, może rozłożyć jej spłatę na raty. W tym celu należy zalogować się na portalu urssaf.fr i przejść do zakładki „Déclarer une situation exeptionnelle”.
Najpopularniejsze

Zobacz także