X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Szkolnictwo polskie we Francji

Szkolnictwo polskie we Francji

Artykuł wprowadzono: 2 marca 2018

Do jakiej szkoły zapisać dziecko, aby mogło podjąć lub kontynuować nauczanie w polskim systemie edukacyjnym we Francji?

Nauczanie, podległe polskiemu Ministerstwu Edukacji Narodowej, prowadzone jest w:

 • szkołach polskich, to jest w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Paryżu im. A. Mickiewicza, Szkolnych Punktach Konsultacyjnych z siedzibą w Paryżu, w Lille, w Strasburgu, w Aulnay-sous-Bois oraz w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Konsulacie Generalnym RP w Lyonie;
 • czterech polskich sekcjach działających w systemie szkół francuskich,  w Paryżu (Montaigne i St. Germain en Laye), w Strasburgu i w Lyonie (Pontonniers, Cite Scolaire International).
 • Uwaga

  W wyżej wymienionych instytucjach realizowany jest polski uzupełniający program nauczania od poziomu szkoły podstawowej po liceum, a nauczanie jest bezpłatne.

  Ile razy w tygodniu odbywają się zajęcia?

  W szkołach polskich zajęcia odbywają się dwa lub trzy razy w tygodniu (w środy, piątki  i soboty). Natomiast w sekcjach polskich działających w szkołach międzynarodowych, polskie nauczanie zorganizowane jest w ramach tygodniowego planu zajęć uczniów i obejmuje klasy gimnazjalne i licealne, a w Lyonie również klasy szkoły podstawowej.

  Jaki jest program nauczania w Szkole Polskiej i sekcjach polskich?

  Nauczanie w szkołach polskich i w sekcjach polskich obejmuje następujące przedmioty: język polski, historia, geografia oraz wiedza o Polsce.

  Na zakończenie nauczania w szkołach polskich uczniowie otrzymują świadectwa.

  W sekcjach polskich uczniowie przystępują do francuskiego egzaminu dojrzałości w opcji międzynarodowej (OIB), która obejmuje ustne i pisemne egzaminy z języka polskiego oraz historii z geografią.

  Jak zapewnić dziecku nauczanie języka polskiego, kiedy nie ma możliwości zapisania go do szkoły polskiej lub sekcji polskiej?

  Istnieje kilka możliwości zapewnienia dzieciom nauki języka polskiego i w języku polskim.

  Część dzieci i młodzieży może uczyć się języka polskiego jako przedmiotu dodatkowego w ramach zajęć fakultatywnych, prowadzonych przez francuskie szkoły publiczne. Obecnie język polski jako obcy proponowany jest w ośmiu publicznych liceach we Francji (4 w obrębie Lille, 1 w Paryżu, 1 w Wersalu, 1 w Tuluzie i 1 w Bordeaux), jako trzeci język obcy, tak zwany język nowożytny 3 – LV3 (langue vivante 3).

  Niektóre francuskie szkoły publiczne proponują zajęcia wieczorowe z języka polskiego dostępne dla uczniów z innych szkół publicznych, tak zwanych LIE (Langue inter-établissement).

  Rodzice mogą również zapisać swoje dzieci do jednej z wielu szkół polonijnych, które prowadzą nauczanie języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii. Lista takich szkół znajduje się na stronie internetowej Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Paryżu www.paryz.msz.gov.pl.

  Uwaga

  Licealiści mogą zdawać na maturze język polski zarówno jako langue vivante LV1, LV2 jak i LV3 obowiązkowo lub fakultatywnie.

  Czy istnieją we Francji przedszkola polskie?

  Szkoły polskie za granicą podlegające Ministerstwu Edukacji Narodowej nie prowadzą oddziałów przedszkolnych. Istnieją jednak przedszkola, czy tak zwane zerówki, które prowadzone są dzięki inicjatywom stowarzyszeń polonijnych lub polskich parafii.

  Kiedy i w jaki sposób odbywają się zapisy dzieci do szkoły?

  Do sekcji polskich:

  W okresie od lutego do kwietnia kandydaci powinni złożyć dokumenty, których listę ustala szkoła. Wstępna selekcja kandydatów odbywa się w kwietniu poprzedzającym rok szkolny.

  Kandydaci, którzy zostali zaakceptowani przez komisję szkolną, w połowie maja przystępują do egzaminu z języka polskiego, natomiast dzieci przybyłe z Polski muszą potwierdzić swoją znajomość języka francuskiego. O wynikach egzaminów kandydaci są informowani w ciągu dwóch tygodni.

  Do Szkoły Polskiej ( SPK) zapisy najczęściej odbywają się od połowy maja. Terminy zapisów i związane formalności z zapisem należy śledzić na stronach internetowych szkół.

  Uwaga

  W związku z tym, że sekcje polskie są specyficznym typem nauczania we francuskim systemie edukacji, kandydatów nie obowiązują przepisy dotyczące rejonizacji w placówkach oświatowych.

  Jakie dokumenty potrzebne są do zapisania dziecka do szkoły w przypadku powrotu do Polski?

  W przypadku powrotu dziecka do Polski dokumentem koniecznym do zapisania do szkoły jest świadectwo szkoły francuskiej, w której dziecko spełniało obowiązek szkolny.

  Szkoły polskie również wydają swoim uczniom świadectwa ukończenia danej szkoły czy klasy w polskim uzupełniającym systemie nauczania, ale nie są one konieczne przy zapisie ucznia do szkoły w Polsce. Świadectwa szkół polskich są jednak bardzo pomocne, ponieważ informują o poziomie znajomości języka ojczystego ucznia i jego postępach z innych przedmiotów.

  Uwaga

  Przed powrotem dziecka do Polski najlepiej skontaktować się z Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (www.orpeg.pl), który prowadzi projekt dla uczniów powracających do polskiego systemu edukacji. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na http://otwartaszkola.pl.

  Szczegółowe informacje

  Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu

  Kierownik: Konrad Leszczyński

  11-15, rue Lamandé

  75017 Paris

  tel.: +33 (0)1 42 28 66 38

  www.Facebook.com/Ecolepolonaise75017

  e-mail: ecolepolonaise@wanadoo.fr

  www.paryz.orpeg.pl

  Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji


  Najpopularniejsze

  Zobacz także