X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Szczegóły reformy systemu emerytalnego

Szczegóły reformy systemu emerytalnego

Artykuł wprowadzono: 11 grudnia 2019

Premier Édouard Philippe przedstawił dziś na czym polegać będzie reforma systemu emerytalnego. Jej celem jest wprowadzenie jednego, uniwersalnego systemu opartego o system punktowy, zamiast 42 reżimów dotyczących różnych grup zawodowych. Ma on być bardziej czytelny, praktyczny i sprawiedliwy.

Według premiera w nowym systemie emerytalnym każde zarobione euro, każda wypracowana godzina, otwierać będzie takie same prawa, bez względu na zawód. Zachowane będą wszystkie nabyte dotychczas prawa.
Nowy system emerytalny według systemu punktowego, w którym kwota odprowadzonych składek przeliczna będzie na punkty, będzie dotyczyć dopiero osób urodzonych od 1975 roku. Zmiany nie dosięgną jednak osób, których do przejścia na emeryturę dzieli 17 lat lub mniej.  
Emerytura osób urodzonych od 1975 roku będzie naliczana według starego systemu do 2025 roku, po czym według systemu punktowego. Natomiast młodzi, którzy wejdą na rynek pracy w 2022 roku będą już objęci nowym systemem (generacja 2004). Systemem punktowym objęci będą również ministrowie i członkowie parlamentu.

Z pracowników objętych dziś specjalnym planem emerytalnym (RATP i SNCF) system punktowy dotyczyć będzie dopiero tych urodzonych w 1985 roku. Czyli 10 lat później niż innych. Dwa lata wcześniej od innych na emeryturę będą mogły przechodzić osoby, które wcześniej weszły na rynek pracy, jak również ci, którzy wykonują prace w żmudnych warunkach.
Wiek emerytalny (62 lata) nie zostanie podniesiony. Jednak pracownik kończąc swoją karierę w tym wieku nie otrzyma pełnej emerytury. Oprócz ustawowego wieku emerytalnego wprowadzony zostanie „wiek równowagi”, innymi słowy wiek, w którym przysługiwać zacznie pełna emerytura. Wyniesie on 64 lata. Wejście w życie tego punktu reformy planowane jest na rok 2027. Zadaniem partnerów społecznych będzie opracowanie systemu bonus malus (obniżanie lub podwyższanie kwoty emerytury) mającego na celu zachęcenie Francuzów do pozostania na rynku pracy aż do osiągnięcia „wieku równowagi”.

Wejdzie w życie emerytura minimalna w wysokości 1000 euro netto. Dotyczyć będzie ona osób, które zarabiały najniższą pensję i nabyły prawa do pełnej emerytury.

Premier zapewnił, że wysokość emerytur nauczycieli nie zostanie obniżona, ma to zostać zapisane w prawie. Nie zmienią się także kwoty emerytur policjantów, żołnierzy, strażników więziennych czy strażaków.
Kobiety zyskiwać będą dodatkowe punkty: 5% bonus za wychowanie jednego dziecka i dodatkowo 2% począwszy od trzeciego. Zachowana zostanie renta rodzinna: po śmierci męża żona otrzymywać będzie 70% kwoty jego emerytury.


Od dochodów wynoszących 120 tys. rocznie odprowadzane będą składki w takiej samej stawce. Powyżej tej kwoty odprowadzana będzie już wyższa stawka.
O wartości punktu decydować będą partnerzy społeczni. Jego wartość nie będzie mogła zostać obniżona, będzie on indeksowany na wysokości zarobków.

Nowy system ma zostać przedstawiony Radzie Ministrów 22 stycznia przyszłego roku i trafić pod obrady parlamentu końcem lutego.
Najpopularniejsze

Zobacz także