X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Sytuacja we francuskich zakładach karnych podczas epidemii – 10 więźniów chorych na Covid-19

Artykuł wprowadzono: 26 marca 2020

Minister sprawiedliwości Nicole Belloubet ogłosiła plan dotyczący francuskich zakładów karnych. Chodzi o zmniejszenie liczby osadzonych w celu odciążenia pracowników więzień i ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Na ten moment, 10 więźniów jest chorych, podczas gdy u 450 osób występują objawy zarażenia. 

Francuskie więzienia borykają się z problemem przeludnienia, co w czasie epidemii stanowi zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia osadzonych. Aktualnie, na 61 000 wolnych miejsc przypada 70 000 więźniów. Dlatego, rząd podjął decyzję o zmniejszeniu ich liczby o nawet 5 000. 

Od połowy marca, ze względu na ograniczoną działalność sądownictwa we Francji, do więzień trafiała znaczna mniejsza liczba osób – według danych zwolniło się nawet 1600 miejsc.  Zgodnie z nowym planem rządu francuskiego, władze przewidują zmniejszenie liczby osadzonych, aby odciążyć pracowników więzień i uniknąć kryzysu związanego z bezpieczeństwem i zdrowiem. Plan ma dotyczyć tych więźniów, którzy już niedługo zakończą odbywanie kary pozbawienia wolności. 

Osadzeni, których od wyjścia na wolność dzieli mniej niż dwa miesiące, będą mogli opuścić więzienie pod warunkiem pozostania w kwarantannie domowej, jeżeli posiadają stałe miejsce pobytu. W zamian za wyjście z więzienia na sześć miesięcy przed odbyciem całej kary nałożone będą prace na cele społeczne. Należy zaznaczyć, że te przedterminowe zwolnienia nie dotyczą skazanych za terroryzm, poważne przestępstwa kryminalne lub za akty przemocy w rodzinie. 

Zwalnianie miejsc w więzieniach to tylko część walki z epidemią we francuskich jednostkach penitencjarnych – oprócz tego, zastosowano odpowiednie środki bezpieczeństwa – na przykład, aktualnie rodziny nie mają możliwości odwiedzania więźniów. Z tego powodu, rząd francuski postanowił zrekompensować osadzonym niedogodności spowodowane brakiem możliwości kontaktu z najbliższymi. Zapewniono im darmowe połączenia telefoniczne, darmową telewizję oraz możliwość odbywania spacerów w niewielkich grupach. 

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo pracowników zakładów karnych, Nicole Belloubet zapewnia, że 116 tysięcy masek zostało przeznaczonych wyłącznie do ich użytku. Oprócz tego, w wyjątkowych sytuacjach pracownicy mają możliwość skorzystania z zapasu 100 000 dodatkowych masek ochronnych.

Maciej Borczyk
Najpopularniejsze

Zobacz także