X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Świadczenie postojowe dla rodzica, gdy dojdzie do zamknięcia szkoły

Świadczenie postojowe dla rodzica, gdy dojdzie do zamknięcia szkoły

Artykuł wprowadzono: 10 września 2020

Rząd ogłosił wczoraj wieczorem, że rodzicom, którzy nie będą mogli przejść na pracę zdalną, by zaopiekować się dziećmi po zamknięciu szkoły lub przy konieczności poddania dziecka izolacji, przysługiwać będzie wynagrodzenie postojowe. 

Pracownicy sektora prywatnego, którzy zmuszeni zostaną do pozostawienia dziecka w domu po zamknięciu przedszkola, szkoły czy gimnazjum lub jeśli dziecko miało kontakt z osobą zarażoną, otrzymywać będą świadczenie postojowe, jeżeli nie będą mogli kontynuować pracy w trybie zdalnym.  

Świadczenie otrzymywać będzie mogło jedno z rodziców, jeżeli oboje nie będą mieli możliwości pracy zdalnej, po okazaniu odpowiedniego zaświadczenia o zamknięciu szkoły lub konieczności izolacji dziecka.   

Przysługiwać ono będzie od pierwszego dnia przerwy w pracy i najpóźniej do końca okresu izolacji, który ma zostać skrócony z 14 do 7 dni. Pracownik będzie otrzymywał 84 proc. wynagrodzenia netto, a pracodawca będzie je finansował w 15 proc.

Natomiast osoby, które pracują na własny rachunek i pracownicy kontraktowi sektora publicznego otrzymają zasiłek chorobowy, po złożeniu deklaracji na platformie declare.ameli.fr. Urzędnicy otrzymają specjalne zezwolenie na nieobecność w pracy (ASA).

Mechanizmy kompensacji dochodów obejmowały będą retroaktywnie wszystkie przerwy w pracy, począwszy od 1 września. Rząd poinformował również, że będą one wprowadzane wówczas, gdy wyczerpane zostaną wszystkie inne możliwości zapewnienia dziecku opieki i umożliwienia rodzicom kontynuowania pracy. 

Dziś rano rzecznik rządu Gabriel Attal podał, że od początku roku szkolnego doszło do zamknięcia 32 placówek szkolnych i 524 klas z powodu wykrycia zakażeń koronawirusem, co stanowi 0,05 procent wszystkich placówek. 


Najpopularniejsze

Zobacz także