X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Stopa bezrobocia we Francji najniższa od roku 2009

Artykuł wprowadzono: 14 sierpnia 2019

Stopa bezrobocia we Francji w drugim kwartale tego roku spadła o 0,2 punktu proc. i wyniosła 8,5 proc. To najlepszy wynik od 2009 roku.


Według danych francuskiego urzędu statystycznego (INSEE) w drugim kwartale tego roku stopa bezrobocia we Francji (bez Majotty) spadła o 0,2 punktu procentowego i wyniosła 8,5 procenta, co stanowi 2,52 mln osób bezrobotnych. W skali roku bezrobocie zmniejszyło się o 0,6 p.p.
W samej Francji metropolitarnej stopa bezrobocia spadła również o 0,2 punktu procentowego, co stanowi spadek liczby bezrobotnych o 66 tys., i wyniosła 8,2 proc.
Liczba bezrobotnych w wieku 15-24 lata zmniejszyła się w drugim kwartale o 0,6 p.p. i wyniosła 18,6 proc., zaś osób w wieku ponad 50 lat i tych w wieku 25-49 lat zmalała o 0,2 punktu proc. i wyniosła kolejno 6,1 proc. i 7,5 proc.

Po spadku w pierwszym kwartale tego roku, INSEE odnotował znaczny wzrost liczby osób nieaktywnych zawodowo, które chcą pracować, ale nie szukają aktywnie zatrudnienia, stąd nie są uznawane za bezrobotne i uwzględniane w obliczeniu stopy bezrobocia. Ich liczba wzrosła pomiędzy pierwszym a drugim kwartałem tego roku o 63 tys. i wynosi 1,5 mln we Francji metropolitarnej.

Stopa bezrobocia na poziomie 8,5 procenta jest najlepszym wynikiem od 2009 roku. Według prognoz INSEE pod koniec tego roku bezrobocie we Francji ma ukształtować się na poziomie 8,3 procenta.
Najpopularniejsze

Zobacz także