X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Stała kwota opłaty za wizytę na szpitalnym oddziale ratunkowym

Stała kwota opłaty za wizytę na szpitalnym oddziale ratunkowym

Artykuł wprowadzono: 30 grudnia 2021

Z dniem 1 stycznia 2022 r. za wizytę na oddziale ratunkowym, która nie będzie wymagać hospitalizacji, pacjent będzie uiszczał na miejscu stałą kwotę wynoszącą ok. 20 euro, bez względu na rodzaj badań, którym pacjent został poddany. 

Każda konsultacja na oddziale ratunkowym, która nie wymaga hospitalizacji, jest rozliczana na podstawie pakietu ATU (accueil et traitement des urgence) w wysokości 27,05 euro. Kwota ta jest w 80 proc. refundowana przez ubezpieczenie społeczne. Nierefundowana część kosztu usługi medycznej (ticket moderateur), stanowiąca ok. 20 proc, uiszczana jest przez pacjenta, a najczęściej pokrywana jest przez jego ubezpieczenie uzupełniające. 

Wysokość ticket moderateur różni się w zależności od charakteru czynności medycznych, którym poddawany jest pacjent na oddziale ratunkowym. Dlatego od 1 stycznia, w jego zastępstwie, osoby zgłaszające się na szpitalny oddział ratunkowy, będą uiszczać stałą opłatę FPU (forfait patient urgences) w wysokości 19,61 euro, w przypadku, gdy ich stan nie będzie wymagać hospitalizacji. Kwota ta będzie nadal zwracana pacjentowi w całości lub w części przez uzupełniające ubezpieczenie zdrowotne (Mutuelle).

Przy wyjściu z oddziału ratunkowego pacjentowi wystawiony zostanie rachunek. Jego wysokość pokryje w całości bądź w części ubezpieczenie uzupełniające. Osoby, które takowego nie posiadają, otrzymają rachunek do zapłacenia od razu (dotychczas był on wysyłany pacjentowi w ciągu 2 mc). W przypadku konieczności hospitalizacji zostanie utrzymany dotychczasowy system rozliczania.

Wprowadzenie tej zmiany ma na celu uproszczenie procedur płatności dla pacjentów. Ma ona również umożliwić szpitalom uzyskiwanie 100 procent należnych rachunków, obecnie odsetek ten wynosi tylko 30 procent oraz odciążenie przepełnionych oddziałów ratunkowych.  

Pacjenci cierpiący na przewlekle choroby (których leczenie refundowane jest w całości, tj. są zwolnieni z uiszczania ticket moderateur) czy też m.in. kobiety od 6 miesiąca ciąży, inwalidzi wojenni płacić będą niższą kwotę, która wyniesie 8,49 euro.

Z uiszczania tej sumy zwolnione będą nieletnie ofiary przemocy seksualnej, ofiary terroryzmu i pacjenci chorzy na Covid-19. 

Data wejścia w życie tego przepisu była już dwukrotnie przekładana, problem stanowi m.in. nieprzystosowanie oddziałów ratunkowych do pobierania opłat oraz epidemia koronawirusa. 
Najpopularniejsze

Zobacz także