X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Spadek liczby bezrobotnych kategorii A w trzecim kwartale, ale jej wzrost w skali roku

Spadek liczby bezrobotnych kategorii A w trzecim kwartale, ale jej wzrost w skali roku

Artykuł wprowadzono: 27 października 2020

Liczba bezrobotnych kategorii A zarejestrowanych w urzędzie pracy w trzecim kwartale tego roku zmniejszyła się o 11,5% (ponad 475 tys.) Jednak w skali roku ich liczba wzrosła o 9,5 proc. 

Według danych działu statystyki Ministerstwa Pracy (Dares) średnio w trzecim kwartale 2020 r. liczba osób zarejestrowanych w Pôle Emploi i poszukujących pracy (kategorie A, B, C) wyniosła 5 783 800. Wśród nich 3 673 400 osób, to te bez żadnej aktywności zawodowej (kategoria A) i 2 110 400 pracujące w niepełnym wymiarze godzin (kategorie B i C).

We Francji metropolitalnej liczba osób poszukujących pracy z kategorii A spadła w tym kwartale o 11,5% (-475,900) i wzrosła o 9,5% w ciągu roku. Liczba osób pracujących w niepełnym wymiarze godzin (kategoria B) wzrosła o 9,7% w porównaniu z poprzednim kwartałem, natomiast osób długoterminowo pracujących w niepełnym wymiarze godzin (kategoria C) wzrosła o 37,7%. 

W sumie liczba poszukujących pracy w kategoriach A, B, C spadła o 0,5% w ciągu tego kwartału (-31 200) i wzrosła o 4,7% w ciągu roku.

W całej zaś Francji (z wyłączeniem Majotty) liczba bezrobotnych w kategorii A wyniosła 3 924 100. W ostatnim kwartale odnotowano spadek tej liczby o 11%, natomiast w skali roku wzrost o + 8,8%. 

Dla wszystkich kategorii liczba bezrobotnych w tym kwartale spadła o 0,5% i wynosi 6 086 100. W skali roku wzrosła zaś o 4,4%.
Najpopularniejsze

Zobacz także