X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Spadek liczby bezrobotnych kategorii A w maju

Spadek liczby bezrobotnych kategorii A w maju

Artykuł wprowadzono: 25 czerwca 2020

Liczba osób pozostających bez pracy zmniejszyła się w maju o 3,3 proc. Spadek ten spowodowany jest powrotem do pracy pracowników zatrudnionych na podstawie krótkich umów.

Biorąc pod uwagę kategorie A, B i C liczba bezrobotnych wzrosła o 1 proc.

Według ostatnich danych urzędu pracy Pôle Emploi i Dyrekcji ds. badań naukowych, studiów i statystyk (Dares) liczba bezrobotnych we Francji (z wyjątkiem Majotty) w kategorii A (bezrobocie całkowite), B i C (bezrobocie częściowe) wzrosła o 1 proc. i wynosi obecnie 6,12 mln. 

Liczba zarejestrowanych w urzędzie pracy bezrobotnych kategorii A spadła w maju o 3,3 proc., czyli o 149 900 osób. To najwyższy miesięczny spadek od 1996 roku. Niemiej jednak liczba ta nadal utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie 4,42 mln osób, po wyjątkowo dużym wzroście kolejno o 7,1 proc. w marcu i o 22,6 proc. w kwietniu.

Na 3,3 proc. spadek liczby bezrobotnych wpłynęło ożywienie w sektorze budownictwa i robót publicznych, transportu i logistyki czy usług domowych, które nastąpiło po 11 maja. 

Spadek liczby bezrobotnych odnotowano dla wszystkich kategorii wiekowych: poniżej 25 lat -7.300, czyli o -1,1%; 25-49 lat -99.600, czyli -3,6%; powyżej 50 lat -42.900, czyli -3,6%, oraz dla wszystkich regionów Francji, z wyjątkiem Korsyki. 

Zmniejszeniu się liczby osób bezrobotnych kategorii A towarzyszy jednak wzrost ich liczby w kategoriach B i C (bezrobocie częściowe) o 14,2 proc. (210 800). Co oznacza, że osoby, dotychczas bez jakiegokolwiek zatrudnienia, w maju rozpoczęły pracę w niepełnym wymiarze godzin, na przykład na umowy terminowe w agencjach pracy czy umowy na czas określony.


Najpopularniejsze

Zobacz także