X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Spadek liczby bezrobotnych kategorii A w I kwartale tego roku

Artykuł wprowadzono: 26 kwietnia 2023

W I kwartale tego roku liczba osób pozostających całkowicie bez pracy (kategoria A) w całej Francji (z wyłączeniem Majotty) wyniosła nieco ponad 3 mln osób i odnotowała 1,2 proc. spadek w porównaniu z poprzednim kwartałem. 

Bezrobocie we Francji nadal spada. W całej Francji łącznie z departamentami zamorskimi (z wyłączeniem Majotty) liczba osób zarejestrowanych w urzędzie pracy i poszukujących zatrudnienia w kategorii A (czyli bez jakiejkolwiek aktywności zawodowej) wyniosła 3 016 000 wobec 3 049 800 w IV kwartale 2022 r. – wynika z danych Dares (dział statystyki Ministerstwa Pracy). 

Liczba bezrobotnych tej kategorii spadła o 1,2 proc. w ciągu kwartału i o 5,9 proc. w ciągu roku.

Łącznie uwzględniając również kategorie B i C liczba poszukujących pracy w całej Francji wyniosła 5 369 300 i w ciągu kwartału spadła o 0,4 proc. i o 3 proc. w ciągu roku. Kategorie B i C odpowiadają osobom aktywnym zawodowo maksymalnie odpowiednio do 78 godz. i ponad 78 godz. w miesiącu. 

Natomiast tylko we Francji metropolitalnej liczba osób zarejestrowanych w Pôle Emploi w kategoriach A, B i C wyniosła 5 089 600 i spadła w I kwartale o 0,4 proc. (-19 tys.) i o 3 proc. w ciągu roku. Z tego liczba bezrobotnych w kategorii A wyniosła 2 801 400 i spadła o 1,3 proc. (- 5,8 proc. w ciągu roku), a osób w kategoriach B i C wyniosła 2 288 100 i wzrosła w porównaniu do poprzedniego kwartału o 0,3 proc. dla kategorii B i o 0,9 proc. dla kategorii C. (KzK)
Najpopularniejsze

Zobacz także