X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Spadek liczby bezrobotnych kategorii A o 5 proc. w pierwszym kwartale tego roku

Spadek liczby bezrobotnych kategorii A o 5 proc. w pierwszym kwartale tego roku

Artykuł wprowadzono: 28 kwietnia 2022

W pierwszym kwartale 2022 r. liczba osób poszukujących pracy kategorii A we Francji (z wyłączeniem Majotty) odnotowała 5 proc. spadek w porównaniu z poprzednim kwartałem. Aktualnie bez pracy w tej kategorii pozostaje około 3,2 mln osób i mniej niż 3 mln przy uwzględnieniu wyłącznie Francji metropolitalnej. 

Średnio w pierwszym kwartale 2022 r. tylko we Francji metropolitalnej liczba osób zarejestrowanych w urzędzie pracy i zobowiązanych do aktywnego szukania zatrudnienia (kategorie A, B, C) wyniosła 5 244 200. Wśród nich 2 962 800 osób należy do kategorii A, czyli bez jakiejkolwiek aktywności zawodowej, a 2 281 400 osób pracowało przez krótki lub dłuższy okres w niepełnym wymiarze godzin – według danych Dares (dział statystyki Ministerstwa Pracy). 

Liczba osób poszukujących pracy w kategorii A spadła w minionym kwartale o 5,3% (-164 700 osób) i o 16,5% w ciągu roku. Natomiast liczba osób kategorii B (aktywnych zawodowo przez maksymalnie 78 godzin w miesiącu) wzrosła o 2,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem, a tych w kategorii C (aktywnych zawodowo powyżej 78 godzin w miesiącu), była stabilna. Łącznie, liczba poszukujących pracy osób w kategoriach A, B, C spadła w minionym kwartale o 2,8% (-150 tys. osób) i o 8,4% w ciągu roku.

Jeżeli chodzi o całą Francję, łącznie z departamentami i regionami zamorskimi (z wyłączeniem Majotty), liczba osób poszukujących pracy wynosi 3 192 800 dla kategorii A. W ciągu kwartału ich liczba spadła o 5% (-169 100 osób), a w ciągu roku o 15,7%. Sumując kategorie A, B, C liczba bezrobotnych w całej Francji wynosi 5 532 700, co stanowi spadek w ostatnim kwartale o 2,7% i 8,2% w ciągu roku.
Najpopularniejsze

Zobacz także