X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Skażenie promieniotwórcze wód Loary w miejscowości Saumur

Artykuł wprowadzono: 20 czerwca 2019

Stowarzyszanie zajmujące się kontrolą radioaktywności na zachodzie Francji (ACRO) poinformowało o anormalnym skażeniu radioaktywnym w rzece Loarze i w wodzie pitnej, na odcinku poniżej pięciu elektrowni jądrowych.

Stowarzyszenie ACRO stwierdziło anormalnie wysokie zanieczyszczenie Loary trytem (ciężki izotop wodoru), w miejscowości Saumur (Maine-et-Loire) poniżej pięciu centrali jądrowych. Stwierdzono prawie systematyczną obecność trytu zarówno w rzece, jak i w wodzie pitnej. W styczniu stężenie w Loarze wyniosło 310 bekereli na litr. ACRO zwróciło się do władz z prośbą o ustalenie przyczyn tak wysokiego poziomu trytu.

W swoim raporcie, opracowanym na podstawie analizy próbek pobieranych w okresie od grudnia 2017 do maja tego roku, ACRO poinformowało o obecności trytu w Loarze, na odcinku około 400 km, pomiędzy Dampierre-en-Burly i Nantes.

We Francji stężenie trytu jest monitorowane jako wskaźnik radioaktywności. Jeżeli jego stężenie w wodzie przekracza 100 Bq/l przeprowadzane są badania na obecność innych sztucznych radionuklidów. Według Instytutu ds. ochrony przed promieniowaniem i bezpieczeństwa jądrowego (IRSN) w wodach powierzchniowych zwykle stwierdza się stężenie trytu od jednego do kilku Bq na litr. Stężenie to wzrasta do kilku lub kilkudziesięciu bekereli poniżej elektrowni jądrowych i nawet od kilkudziesięciu do kilkuset bekereli wokół niektórych instalacji jądrowych.

Urząd do spraw bezpieczeństwa jądrowego zapowiedział, że zbada przyczyny tak wysokiego stężenia trytu w wodzie i dokona przeglądu rejestrów danych dotyczących zrzutów z elektrowni w tym regionie. Zapewnił jednak, że nie ma zagrożenia dla środowiska i ludzi.
We Francji woda jest zdatna do spożycia bez ograniczeń, jeżeli zwiera do 10 tys. bekereli na litr.

W 2010 roku naukowiec z CNRS (Krajowego Centrum Badań Naukowych) w swoim raporcie poinformował o m.in. o rażącym braku danych dotyczących rakotwórczego działania trytu i o lekceważeniu jego toksyczności.


Najpopularniejsze

Zobacz także