X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Siła nabywcza: Pomoc solidarnościowa będzie wypłacana od 15 września

Artykuł wprowadzono: 19 sierpnia 2022

Pomoc finansowa, mająca na celu wsparcie siły nabywczej, trafi do gospodarstw domowych o najniższych dochodach oraz studentów otrzymujących stypendium.

Około 10,8 mln gospodarstw domowych, począwszy od 15 września, będzie wypłacana jednorazowa „nadzwyczajna pomoc solidarnościowa” w wysokości 100 euro oraz dodatkowo 50 euro na każde dziecko pozostające na utrzymaniu. Ta pomoc finansowa została przewidziana w ustawie o wsparciu siły nabywczej przyjętej latem tego roku.

Trafi ona do beneficjentów świadczeń minimalnych jak m.in. RSA, zasiłek dla dorosłych osób niepełnosprawnych czy minimum emerytalne oraz do studentów otrzymujących stypendium. Dodatek ten ma na celu pomóc rodzinom i osobom mocno dotkniętym inflacją.

Ponadto pomoc finansowa przewidziana jest również dla gospodarstw domowych, które nie otrzymują świadczeń minimalnych, ale są beneficjentami prime d’activité, czyli dodatku dla pracowników o niskich dochodach. Na razie nie podano, jaka będzie jej wysokość ani daty jej wypłaty.
Najpopularniejsze

Zobacz także