X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Sędzia ds. nieletnich a sędzia ds. rodzinnych

Sędzia ds. nieletnich a sędzia ds. rodzinnych

Artykuł wprowadzono: 25 września 2020

Bardzo często w ramach konsultacji klienci pytają mnie, czym różnią się funkcje sędziego do spraw nieletnich (Juge des enfants) i sędziego do spraw rodzinnych (Juge aux affaires familiales).

Oto w skrócie ich uprawnienia i zakres kompetencji:

Sędzia ds. nieletnich będzie interweniował, kiedy istnieje poważne zagrożenie dla dziecka (do 18 lat) w odniesieniu do jego zdrowia fizycznego (na przykład przemoc rodziców) lub psychicznego (na przykład złe traktowanie rodziców, które doprowadza do zaburzenia) do jego warunków życia (na przykład brak stałego mieszkania lub opieki) lub do jego wychowania. 

Skargę do sędziego może skierować prokurator (który jest zazwyczaj powiadomiony przez policję lub urząd społeczny), opiekun lub rodzic dziecka, urząd ds. ochrony dziecka (Aide sociale à l’enfance) i także samo dziecko w sposób samodzielny.

Sędzia może podjąć dwa rodzaje decyzji: 

  • Decyzję mającą na celu wsparcie rodziny 

Na ogół sędzia dokłada niezbędnych starań, by dziecko zostało w swojej rodzinie. Wyznacza więc wykwalifikowaną osobę lub instytucję do pomocy rodzinie. Zazwyczaj są to wizyty w domu lub wezwania na spotkania. Wyjątkowo dziecko może zostać tymczasowo (kilka dni w miesiącu) umieszczone w tzw. ośrodku „Aide à l’enfance”. W bardziej poważnych przypadkach dziecko będzie mogło wracać do domu tylko na weekendy.

  • Decyzję mającą na celu umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej

W sytuacjach ekstremalnych, sędzia może zadecydować o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub w domu dziecka. Robi to zazwyczaj na podstawie szczegółowych opinii i badań od różnych urzędów rodzinnych i psychologów. Rodzice mogą uzyskać prawo do odwiedzin. 

Wszelkie decyzje mogą być ponownie rozpatrzone przez sędziego, jeżeli okres, na który były podjęte, minął lub na podstawie zmian okoliczności.
Natomiast Sędzia ds. rodzinnych będzie odpowiedzialny za wszelkie spory rodzinne, chodzi głównie o rozwody, ale dotyczy to także przyznania władzy rodzicielskiej lub alimentów, wniosku dot. prawa odwiedzin dziadków, ochrony ofiar przemocy domowej (w trybie pilnym, zwykle przed rozpoczęciem sprawy karnej). Sędzia ds. rodzinnych będzie także rozpatrywał sprawy dot. tzw. przymusowych małżeństw, wnioski o opiekę nad osobami małoletnimi i decydował o zmianie nazwiska.

Adwokat w Paryżu:
Mecenas Lucas Niedolistek
Tel: +33 (0) 7 77 80 18 82


Najpopularniejsze

Zobacz także