X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Rząd uruchamia fundusz pomocowy dla małych firm z sektorów najbardziej dotkniętych kryzysem

Rząd uruchamia fundusz pomocowy dla małych firm z sektorów najbardziej dotkniętych kryzysem

Artykuł wprowadzono: 30 marca 2020

W kwietniu, pomoc z rządowego funduszu solidarnościowego wzrasta z 1.500 do 3.500 euro i będzie przysługiwać małym firmom, które straciły połowę swoich obrotów z powodu epidemii Covid-19, i którym grozi upadłość. 

Uruchomiony przez rząd fundusz solidarnościowy ma za zadanie zapewnić tymczasowe wsparcie firmom z sektorów najbardziej dotkniętych obecnym kryzysem, oferując im pomoc umożliwiającą przetrwanie. Jego finansowaniem zajmą się wspólnie rząd i regiony.

Fundusz wesprze małe firmy na dwóch płaszczyznach. Pierwsza z nich dotyczyła będzie łagodzenia skutków spadku aktywności firm, a druga zapobieganiu upadłościom. 

Łączna kwota tej pomocy wzrasta w kwietniu z 1 500 do 3 500 euro i będzie wypłacana w dwóch transzach, w tym pierwsza, w wysokości 1 500 euro już 1 kwietnia.

Pomoc ta przeznaczona będzie dla bardzo małych firmy (z wyjątkiem tych, które należą do większych grup), niezależnie od ich statusu (jednoosobowa działalność gospodarcza, mikroprzedsiębiorstwo, samozatrudnienie), które zatrudniają mniej niż 10 pracowników. 

Ponadto pod uwagę brane będą także obroty firmy. Kwota obrotu bez podatku za rok 2019 nie może przekroczyć 1 mln euro (w przypadku firm, które swoją działalność rozpoczęły po 1 marca 2019 r. obrotem, który należy wziąć pod uwagę będzie średni obrót miesięczny niemogący przekroczyć 83 333 euro, w okresie o daty otwarcia firmy, do 1 marca bieżącego roku).

Beneficjentami funduszu solidarnościowego mogą być firmy, które wstrzymały swoją działalność decyzją administracji lub też z powodu spowolnienia aktywność wskutek epidemii koronawirusa (tj. branża turystyczna i hotelarska, działalność kulturalna, sportowa, organizacja targów i pokazów, transport). Ponadto, które odnotowały utratę obrotu równą 50 procentom, w okresie między 21 lutego a 31 marca 2020 r, w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku.

Firmy, których utarta obrotów przekracza 1 500 euro, otrzymają pomoc w kwocie 1 500 euro. Natomiast te, które straciły mniej lub 1500 euro, otrzymają kwotę równą utraconej kwocie obrotu, w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Uwaga: Jeżeli przedsiębiorca wykorzystał 2 tygodnie zwolnienia chorobowego w marcu 2020 r., nie będzie mógł kumulować go z pomocą w kwocie 1500 €.

Działalność rejestrująca straty, na którą przedsiębiorca powołuje się we wniosku o pomoc w wysokości 1 500 euro, musi być jego główną działalnością. 

Wypłata drugiej transzy pomocy, w kwocie 2000 euro będzie uruchomiona w połowie kwietnia we współpracy z administracją regionów. Przyznawana będzie firmom już kwalifikującym się do pierwszej transzy pomocy (czyli 1500 euro), a które napotkały problemy z płynnością finansową. 

Aby uzyskać pomoc z funduszu solidarnościowego w wysokości 1500 euro należy złożyć wniosek w Generalnej Dyrekcji Finansów Publicznych (DGFiP) na początku kwietnia, na stronie impot.gouv / entreprise.

O pomoc w wysokości 2000 euro należy wystąpić do władz regionu i zostanie ona przyznawana indywidualnie dla każdej z firm.
Najpopularniejsze

Zobacz także