X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Rząd przeznaczy dodatkowych 39 milionów euro na pomoc najuboższym

Rząd przeznaczy dodatkowych 39 milionów euro na pomoc najuboższym

Artykuł wprowadzono: 24 kwietnia 2020

Rząd zapowiedział pomoc dla najuboższych w kwocie 39 milionów euro. Część pieniędzy trafi do stowarzyszeń zajmujących się dystrybucją żywności, reszta zaś, w postaci bonów, rozdana zostanie ubogim na zakup artykułów żywnościowych w supermarketach.

W czwartek, 23 kwietnia rząd ogłosił, że przeznaczy dodatkowych 39 milionów euro na pomoc potrzebującym z najbardziej ubogich rodzin, którzy najsilniej odczuli skutki epidemii oraz środków zapobiegawczych w postaci zbiorowej kwarantanny. Jest to jedna trzecia rocznego funduszu przeznaczanego zwykle na ten cel. Christelle Dubos, polityczka odpowiedzialna za walkę z ubóstwem zapewniła, że pieniądze te wesprą stowarzyszenia i terytoria najbardziej potrzebujące pomocy. 

Od początku epidemii, 65 milionów euro zostało przeznaczonych w celu pomocy bezdomnym, w tym 10 600 dodatkowych miejsc w hotelach. Nowa dopłata, o której mowa w artykule, dotyczyć będzie w szczególności skromnych gospodarstw domowych, a także osób, które zostały pozbawione możliwości wykonywania swojego zawodu i pobierania pensji z powodu epidemii. 

Pierwsza transza pomocy w wysokości 25 milionów euro sfinansuje zakup produktów spożywczych które trafią do stowarzyszeń odnotowujących znaczny wzrost liczby potrzebujących. Stowarzyszenia będą mogły również samodzielnie nabyć potrzebne produkty. Równolegle do tej pomocy, 14 milionów euro zostanie rozdysponowanych w formie bonów na artykuły żywnościowe pierwszej potrzeby, na terenach, których mieszkańcy borykają się z problemami finansowymi (na przykład Seine-Saint-Denis, gdzie aż 25 000 gospodarstw domowych skorzysta z pomocy). Dystrybucji bonów o wartości 105 euro na rodzinę, podejmą się gminne ośrodki pomocy społecznej (CCAS). Bonów będzie można używać w supermarketach i pozwolą one na zakup artykułów pierwszej potrzeby. 

Maciej Borczyk
Najpopularniejsze

Zobacz także