X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Ruszyła wypłata premii świątecznej

Ruszyła wypłata premii świątecznej

Artykuł wprowadzono: 13 grudnia 2019

Premia świąteczna (Prime de Noël) jest dodatkiem wypłacanym rodzinom o niskich dochodach. Otrzymuje ją 2,3 mln rodzin – beneficjentów niektórych świadczeń socjalnych.

Premia świąteczna wypłacana jest przez Kasę Świadczeń Rodzinnych (CAF), Kasę rolniczego ubezpieczenia społecznego (CMSA) i Pôle Emploi. Jej wysokość w tym roku nie ulega zmianie. Świadczenie to przysługuje osobom, które w grudniu lub w listopadzie tego roku otrzymały jedno z takich świadczeń jak:

RSA (Revenu de solidarité active) – zapomoga socjalna
Prime forfaitaire pour reprise d’activité (dodatek z tytułu powrotu do pracy)
ASS (Allocation de solidarité spécifique) – zasiłek solidarnościowy dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych
AER (Allocation équivalent retraite) – zasiłek dla osób, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego, ale wypracowały pełną emeryturę.

W przypadku beneficjentów świadczenia RSA – wypłacanego przez CAF lub CMSA – kwota premii świątecznej jest zależna od sytuacji rodzinnej.
Jej wysokość to:
Dla bezdzietnej osoby samotnej: 152,45€
Pary bezdzietnej lub osoby samotnie wychowującej jedno dziecko: 228,67€
Pary z jednym dzieckiem lub osoby samotnie wychowującej dwoje dzieci: 274,41€
Pary z dwójką dzieci: 320,14€
Pary z trójką dzieci: 381,12€
Pary z czwórką dzieci: 442,10€
Osoby samotnie wychowującej troje dzieci: 335,39€
Osoby samotnie wychowującej czworo dzieci: 396,37€
Dla kolejnego członka rodziny: 60,98€

Osoby, które otrzymują tylko świadczenia wypłacane przez Pôle Emploi (ASS, AER, dodatek z tytułu powrotu do pracy), otrzymają stałą kwotę dodatku świątecznego w wysokości 152,45€, ponieważ na jego wysokość nie ma wpływu sytuacja rodzinna.

Osobom, które po raz pierwszy otrzymały świadczenie RSA w grudniu tego roku premia świąteczna zostanie wypłacona w styczniu 2020.

Zasiłek wypłacany jest od 13 grudnia bezpośrednio na rachunek bankowy. Kiedy dotrze on na konto jego beneficjentów zależy od czasu realizacji przelewu przez bank.
Najpopularniejsze

Zobacz także