X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Rusza druga edycja konkursu „Wybitny Polak” we Francji (2015)

Rusza druga edycja konkursu „Wybitny Polak” we Francji (2015)

Artykuł wprowadzono: 26 lutego 2015

Zachęcamy do zgłaszania kandydatur do tytułu „Wybitnego Polaka” we Francji do dnia 10 marca 2015 r.
 Francuską edycję konkursu „Wybitny Polak” organizuje stowarzyszenie Florek Entertainment, a jego celem jest promowanie osiągnięć wybitnych osobowości polskiego pochodzenia, które odniosły sukces za granicą. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Ambasady RP we Francji.


 Tytuł „Wybitnego Polaka” może być przyznany w 5 kategoriach:

BIZNES: kandydatami mogą być osoby prowadzące udokumentowaną działalność gospodarczą.

KULTURA: kandydatami mogą być zarówno osoby tworzące kulturę: kompozytorzy, pisarze, poeci, malarze itp., nawiązujący w swojej twórczości do Polski, jak również osoby działające na rzecz promocji kultury polskiej.

NAUKA: kandydatami mogą być osoby, które prowadzą działalność naukową lub dydaktyczną w placówkach funkcjonujących we Francji.

OSOBOWOŚĆ: kandydatami mogą być osoby wyróżniające się aktywnością, zaradnością, inicjatywą, np. w życiu społecznym.

MŁODY POLAK: kandydatami mogą być osoby, które nie ukończyły 35 roku życia i odniosły sukces w jednej z powyższych kategorii lub, których działalność w sposób pozytywny oddziaływa na lokalną społeczność i przyczynia się do budowy pozytywnego wizerunku Polaków i Polski wśród lokalnej społeczności.

Do zgłoszenia kandydata konieczne jest zapoznanie się z regulaminem i wypełnienie formularza, jak i krótkie uzasadnienie nominacji oraz zebranie przynajmniej 5 podpisów osób popierających kandydaturę.  Zgłoszeń mogą dokonywać organizacje, stowarzyszenia i związki polonijne we Francji oraz osoby prywatne. Termin zgłaszania kandydatur upływa 10 marca 2015.

Formularze zgłoszeniowe oraz inne dokumenty (pobierz), których złożenie jest wymagane przy dokonywaniu zgłoszeń kandydatów stanowią załączniki do regulaminu konkursu. Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji konkursu „Wybitny Polak”.

Laureatów tegorocznej edycji konkursu we Francji poznamy 30 marca 2015 r. Uroczysta Wielka Gala Finałowa z okazji wręczenia nagród laureatom odbędzie się w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu. Zwycięzcy z Francji automatycznie kwalifikują się do udziału w „Wielkiej Gali Finałowej – Teraz Polska”, która odbędzie się w Warszawie na początku czerwca 2015!


Zgłoszenia kandydatów do francuskiej edycji konkursu prosimy przesyłać na adres mailowy konkurs@florekentertainment.org lub listownie, na adres:

MDA Association Florek Entertainment N°91

25 rue Lantiez, 75017 Paris

z dopiskiem „Wybitny Polak we Francji”.

Pliki do pobrania:

Formularz kandydatury
Najpopularniejsze

Zobacz także