X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

RTE obniża poziom ryzyka przerw w dostawach prądu w styczniu

Artykuł wprowadzono: 20 grudnia 2022

Operator francuskiej sieci przesyłowej energii elektrycznej (RTE) obniżył z „wysokiego” na „średnie” ryzyko przerw w dostawach prądu w styczniu 2023 r. 

W najnowszych prognozach operatora sieci przesyłowej energii elektrycznej (RTE) we Francji na początek roku 2023, ryzyko przerw w dostawie prądu, które dotychczas oceniano na „wysokie”, zostało obniżone do poziomu „średniego” pod warunkiem kontynuowania wysiłków na rzecz oszczędności energii. RTE nie wyklucza jednak zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej „w przypadku bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych”.

Lepsze prognozy są wynikiem wielu czynników, w tym spadku o 9 proc. zużycia energii elektrycznej we Francji w ciągu czterech ostatnich tygodni. Przewidywania poprawiło także uruchamianie kolejnych reaktorów jądrowych i uzyskanie mocy przekraczającej obecnie 40 gigawatów oraz odtworzenie zapasów wody po wyjątkowo suchym lecie. Ponadto dzięki szczególnie łagodnym temperaturom w październiku i listopadzie doszło do niedużego zużycia zasobów gazu. „Połączenia energetyczne z sąsiednimi krajami działają zadowalająco, zwłaszcza podczas szczytowego zużycia we Francji” – konkluduje operator.

Według RTE w okresie od Bożego Narodzenia do pierwszych dni stycznia prawdopodobieństwo wyemitowania czerwonego sygnału Ecowatt zapowiadającego zbliżające się przerwy w dostawie prądu „jest bliskie zeru”.
Najpopularniejsze

Zobacz także