X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Różnorodność umów o pracę we Francji

Różnorodność umów o pracę we Francji

Artykuł wprowadzono: 10 maja 2019

Z prawnego punktu widzenia, umowa o pracę istnieje od momentu, w którym osoba (pracownik) wyraża zgodę na pracę, za wynagrodzeniem, dla innej osoby i pod jej kierownictwem (pracodawcy). Z reguły umowa o pracę powinna mieć formę pisemną. Umowa ta powinna określać wysokość wynagrodzenia, kwalifikację pracownika, czas trwania pracy, atrybuty pracownika, jak również wszelkie inne cechy charakterystyczne dla danej pracy.

Umowa o pracę narzuca szereg obowiązków zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy.

Istnieją różne rodzaje umów o pracę w zależności od czasu ich trwania, działalności pracodawcy lub charakteru pracy powierzonej pracownikowi.

  • Umowa o pracę na czas nieokreślony (CDI) – jest najbardziej prostą umową zawierającą podstawowe warunki określające stosunek pracy. Tak jak wskazuje jej nazwa, umowa ta nie ma określonej daty jej zakończenia.
  • Umowa na budowę lub wykonanie określonej pracy – jest umową zawartą na czas nieokreślony (CDI), na czas trwania budowy lub wykonania danej czynności (operacji).
  • Umowa na czas określony (CDD) – Podpisanie takiej umowy jest możliwe tylko w przypadku realizacji określonego i tymczasowego zadania.
  • Umowa na czas określony dotycząca wykonania ściśle określonej czynności (CDD à objet défini) – Umowa ta dotyczy wyłącznie rekrutacji inżynierów i kadry kierowniczej. Okres trwania takiej umowy może wahać się od 18 do 36 miesięcy i zazwyczaj kończy się po zakończeniu sprecyzowanego w umowie dzieła (obiektu), do wykonania, którego została zawarta.
  • Umowa na czas określony dla osób starszych (Senior CDD) – dotyczy osób powyżej 57 roku życia, które poszukują pracy przez okres dłuższy niż 3 miesiące i mogą korzystać z warunków zawartych w specyficznej umowie dotyczącej reklasyfikacji.
  • Tymczasowa umowa o pracę (Le contrat de travail temporaire)

Podpisanie takiej umowy jest możliwe tylko w przypadku wykonania dokładnie określonego i tymczasowego zadania, zwanego misją, i tylko w przypadkach ściśle określonych przez prawodawstwo francuskie.

Jest to umowa zawierana z pracownikiem, którego czas pracy jest krótszy niż czas: