X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Różnica między Mikro-przedsiębiorcą Micro-entrepreneur, a przedsiębiorcą auto-entrepreneur

Artykuł wprowadzono: 7 grudnia 2015

Forma działalności „auto-entrepreneur” jest uproszczoną odmianą systemu mikro-przedsiębiorstw. Jeśli nawet obie formy działalności są bardzo do siebie podobne, to główna różnica polega na sposobie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.System mikro-przedsiębiorstwo (micro-entreprise) ułatwia, w pewnym stopniu, funkcjonowanie  małych  przedsiębiorstw. Pozwala przedsiębiorcy na płacenie zryczałtowanego podatku dochodowego, znacznie zmniejsza obowiązki związane z prowadzeniem rachunkowości i dokumentacji podatkowej.

Oba te systemy podatkowe są do siebie bardzo podobne (obliczanie podstawy opodatkowania i opodatkowanie, na podstawie zrealizowanych w danym okresie dochodów podatkowych, zwolnienie z obowiązku naliczanie podatku VAT …).

Główną różnicą między tymi dwiema formami prowadzenia działalności jest sposób naliczania składek na ubezpieczenia społeczne.

W systemie mikro-przedsiębiorstwo (micro-entreprise), przedsiębiorca jest zobowiązany do płacenia minimalnych składek na ubezpieczenia społeczne, nawet jeżeli nie prowadzi żadnej działalności, nie ma żadnych dochodów lub, jeżeli jego działalność wykazuje straty lub jest nieznacząca.

Od momentu rozpoczęcia (zadeklarowania) swojej działalności, Mikro-przedsiębiorstwo (micro-entreprise), zobowiązane jest zaplanować i przewidzieć wydatki związane z opłatami składek na ubezpieczenie społeczne.

Forma auto-entrepreneur pozwala na  rozpoczęcie działalności bez posiadania jakichkolwiek funduszy, ponieważ obowiązek zapłaty składek na ubezpieczenie i podatku powstaje dopiero w momencie zrealizowania przychodów (koszty te obliczane są jako procent od rzeczywiście zrealizowanej sprzedaży).
Dlatego też, w przypadku braku działalności (braku jakichkolwiek przychodów), przedsiębiorca (
auto-entrepreneur) nie płaci żadnych składek na ubezpieczenie społeczne.

Biorąc pod uwagę zbieżności jakie występują w tych dwóch formach prowadzenia działalności gospodarczej, rząd francuski planuje w najbliższej przyszłości uregulować i ujednolicić ich aspekty prawne.

Projekt ustawy dotyczący rzemiosła, handlu i małych przedsiębiorstw, przyjęty przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 18 lutego planuje zdefiniowanie jednej formy działalności przedsiębiorcy indywidualnego, która obowiązywałaby wszystkie małe przedsiębiorstwa.

Ostatecznym celem prawodawcy jest stworzenie jednej formy działalności, która skupiłaby istniejące w chwili obecnej dwie odmienne formy: przedsiębiorca (auto-entrepreneur) i mikro-przedsiębiorstwa.
Projekt przewiduje, że w obu przypadkach, przedsiębiorca będzie płacił podatki i składki na ubezpieczenie społeczne jedynie od osiągniętych obrotów.

Przygotowała Maria SKARZYNSKA

Expert Comptable – Commissaire aux comptes


Najpopularniejsze

Zobacz także