X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Rekordowy wzrost długu publicznego do 114,1 proc. w czerwcu

Artykuł wprowadzono: 25 września 2020

Państwowy Instytut Statystyki i Studiów Ekonomicznych (INSEE) podał w piątek, że dług całego sektora finansów publicznych we Francji wzrósł na koniec czerwca do 114,1 proc. PKB. To największy kwartalny wzrost długu publicznego, odkąd INSEE publikuje te dane.

W porównaniu do poprzedniego kwartału francuski dług publiczny w rozumieniu unijnym, czyli dług całego sektora finansów publicznych, wzrósł o 199,9 mld euro. Na koniec czerwca wyniósł on 2638,3 mld euro, co oznacza wzrost o 12,7 pkt proc. w porównaniu do stanu na koniec marca.

Jest to największy kwartalny wzrost od 1995 r. Zgodnie z Traktatem z Maastricht dług publiczny nie może przekraczać 60 procent produktu krajowego brutto, a deficyt sektora finansów publicznych 3 procent PKB.

„Część wzrostu długu publicznego (…) jest rezultatem dodatkowych transferów środków budżetowych na rzecz administracji publicznej (wzrost o 93,9 mld euro)” oraz wydatków „na potrzeby finansowe związane z kryzysem zdrowotnym” – podkreślono w komunikacie INSEE.

Udział długu państwowego w ramach odnotowanego przez INSEE wzrostu długu sektora finansów publicznych sięga 113,4 mld euro – zaznaczono w komunikacie. Dług sektora finansów państwa wynikał m.in. z finansowania postojowego oraz kosztów kryzysu epidemicznego.

INSEE wskazał jako powód wzrostu długu państwa m.in. odroczenie płatności z tytułu zobowiązań firm oraz spadek dochodów podatkowych spowodowany ograniczeniem działalności gospodarczej przez wiele podmiotów, a także rosnące zadłużenie sektora ubezpieczeń społecznych.

W związku z kryzysem Covid-19 i wydatkami publicznymi rząd oczekuje w tym roku wzrostu długu całego sektora finansów publicznych do 117,5 proc. PKB.

PAP
Najpopularniejsze

Zobacz także