X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Rekordowy koszt opieki medycznej dla migrantów w 2019 r. – ponad miliard euro

Artykuł wprowadzono: 7 grudnia 2020

Rosną koszty państwowej pomocy medycznej we Francji dla migrantów bez uregulowanego statusu pobytowego. W 2019 r. po raz pierwszy ten koszt przekroczył miliard euro – oszacowała Komisja ds. Prawa w Senacie.

W 2019 r. według udokumentowanych danych z państwowej opieki medycznej, przeznaczonej dla cudzoziemców o nieuregulowanym statusie, skorzystało 334 546 osób, czyli o 5 proc. więcej niż rok wcześniej i dwukrotnie więcej niż jeszcze 15 lat temu, a liczba takich imigrantów jest prawdopodobnie znacznie wyższa niż wskazują te dane – informuje senacka komisja.

W 2020 r. liczba wniosków o azyl spadła wprawdzie o 30 proc. z powodu kryzysu zdrowotnego, ale presja migracyjna utrzymuje się – komentuje dziennik „Le Figaro” w poniedziałek.

W ustawie budżetowej na 2021 r., która jest obecnie przedmiotem dyskusji w parlamencie, zarezerwowano 1 mld 61 mln euro na opiekę medyczną dla migrantów we Francji.

Zdaniem dyrektora generalnego francuskiego Urzędu ds. Imigracji i Integracji (OFII) Didiera Leschi ubezpieczenie zdrowotne dla migrantów obejmuje znacznie więcej niż tylko sytuację zagrożenia życia; jedynie prokreacja wspomagana medycznie jest wyłączona z tego koszyka.

„Wraz z Belgią jesteśmy jedynym krajem na świecie, który wydaje zezwolenia na pobyt długoterminowy wszystkim tym, którzy twierdzą, że nie mają skutecznego dostępu do opieki medycznej w swoim kraju (…) ponad 30 tys. chorych cudzoziemców korzysta w ten sposób z pozwolenia na pobyt, które jest przedłużane tak długo, jak długo konieczne jest leczenie” – „Le Figaro” cytuje wypowiedź Leschiego.

PAP
Najpopularniejsze

Zobacz także