X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Reforma postępowania cywilnego we Francji

Reforma postępowania cywilnego we Francji

Artykuł wprowadzono: 5 lutego 2020

Ustawa programowa sądownictwa z 23 marca 2019 r. znacząco zmieniła procedurę cywilną we Francji. Reforma weszła w życie 1 stycznia 2020, warto więc zapoznać się z następującymi zmianami, które mogą dotyczyć każdego z nas:

  • Połączenie dotychczasowych sądów powszechnych (Tribunal de Grande Instance i Tribunal d’Instance) i powstanie nowego powszechnego trybunału tzw. Tribunal Judiciaire, do którego zostały dołączone tzw. izby drobnych roszczeń (chambres lub tribunal de proximité).

Tribunal Judiciaire staje się generalnym sądem powszechnym. Dostaje on kompetencje do wszystkich spraw cywilnych lub handlowych, w przypadku których jurysdykcja nie jest wyraźnie przypisana do innego sądu. Stawka kompetencji została podniesiona z 4 000 do 5 000 EUR. Poniżej tego progu sprawa będzie rozpatrywana przez izby drobnych roszczeń „chambre lub tribunal de proximité).

  • Utworzenie sędziego odpowiedzialnego za ochronę społeczną (juge chargé des contentieux de la protection „JCP”)

Jest to sędzia specjalizujący się w sporach dotyczących pewnych wrażliwych sytuacji pod względem społecznym np. eksmisja osób zamieszkałych bezprawnie lub ludzi obciążonych kredytami konsumenckimi. 

  • Uproszczenie metod wnoszenia spraw

Wniesienie spraw do Tribunal Judiciaire został uproszczony. Następować ono będzie tylko poprzez pozew (assignation) lub wniosek (requête). 

Kolejnym ważnym punktem reformy jest wzmocnienie obowiązkowego charakteru stosowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR). Przed wysłaniem pozwu lub sporządzeniem wniosku trzeba będzie okazać, że była podjęta wcześniejsza próba rozwiązania sporu polubownie.

  • Rozszerzenie obowiązkowej reprezentacji stron przez adwokatów

Reprezentacja stron przed Tribunal Judiciaire przez adwokata staje się obowiązkowa w sprawach podlegających wyłącznej jurysdykcji tego trybunału. 

Dodatkowo, obecność adwokata staje się obowiązkowa w przypadku wszystkich wniosków przekraczających 10 000 EUR, w tym przed sędzią sądu gospodarczego lub orzekającego środki tymczasowe.

  • Przyspieszone postępowanie merytoryczne „Procédure accélerée au fond”

Następuje zmiana procedury tzw. „en la forme des référés” na rzecz przyspieszonej procedury merytorycznej tzw. „procédure accélerée au fond”. Oznacza to, że w pewnych sprawach, i pod pewnymi warunkami istnieje możliwość uzyskania w krótszym terminie decyzji, którą będzie można natychmiast wyegzekwować. 

Adwokat w Paryżu:
Mecenas Lucas Niedolistek
Tel: +33 (0) 7 77 80 18 82
Najpopularniejsze

Zobacz także