X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Reforma francuskiej ortografii

Artykuł wprowadzono: 5 lutego 2016

Od nowego roku szkolnego francuscy uczniowie otrzymają podręczniki, w których uwzględniono reformę ortografii, zatwierdzoną przez Akademię Francuską w roku 1990. Reforma ma na celu uproszczenie zasad pisowni.
Zmiany dotyczą łącznie ponad 2.400 słów. Niemniej, uznawana z poprawną będzie również pisownia według starych zasad.
Oto tylko kilka wprowadzonych regułLiczebniki złożone:

Wszystkie liczebniki mają być połączone łącznikiem np.

Cent vingt et un / cent-vingt-et-un
Liczba mnoga wyrazów złożonych:
des après-midi / des après-midis
des pèse-personne / des pèse-personnes

Wyrazy zapożyczone:

Liczbę mnogą wyrazów zapożyczonych tworzy się zgodnie z zasadami pisowni francuskiej np.

des matches / des matchs
des rugbymen / des rugbymans
Wyrazy zapisywane z łącznikiem:

Wyrazy z przedrostkami  contre-, entre-, -haute, -extra itp., są zapisywane bez łącznika, np.

entre-temps / entretemps
tic-tac / tictac
pique-nique / picnic
week-end / weekend
agro-alimentaire / agroalimentaire

Zastępowanie akcentu grave akcentem aigu:

Podmieniamy je według zasady: jeżeli w kolejnej sylabie występuje „e” nieme akcent aigu zastępujemy akcentem grave, np.
Événement / évènement
Réglementaire / règlementaireWyjątkiem są m.in. wyrazy z przedrostkiem dé- i pré-, zaczynające się od é-, oraz wyrazy médecin i médecine

Zmiana, która wywołała wiele dyskusji i sprzeciwów w sieci – spowodowanych niezapoznaniem się z wyjątkami, którymi obwarowana jest ta zmiany.

Akcent circonflexe (tzw. daszek ^)
Usuwa się ten akcent z samogłosek „i” oraz „u”- wyjątkiem są nazwy własne oraz przymiotniki, np.:
Boîte / boite
Goûter / gouter
Paraître / paraite
Sûr (pewny) / sûr (bez zmian) usunięcie „daszka” zmieniłoby sens wyrazu „pewny” na „na”
Mûr (dojrzały) / mûr (bez zmian) usunięcie „daszka” zmieniłoby sens wyrazu „dojrzały” na „ściana”.

Wyrazy kończące się na -illier i –illière, tracą „i” następujące po „ll”, np:

Sérpillière / sérpillère

Oto przykłady innych wyrazów, których zapis uległ zmianie:

Porte-monnaie zapisujemy portmonnaie
Oignon zapisujemy ognon
Coût zapisujemy cout
Chariot / charriot
Relais / relai


Najpopularniejsze

Zobacz także