X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Reforma francuskich liceów

Reforma francuskich liceów

Artykuł wprowadzono: 18 stycznia 2019

Od 25 lat licealiści w pierwszych klasach dzieleni są na trzy profile: S, ES, L, czyli na klasy ścisłe, ekonomiczno-społeczne i humanistyczne, ale w tym roku reguła ta przestanie obowiązywać.

Od września profile znikną, a na ich miejsce wprowadzone zostaną specjalizacje. Uczniowie będą musieli uczyć się trzech specjalizacji, oprócz przedmiotów obowiązkowych, natomiast w klasie maturalnej będą mieli możliwość zrezygnowania z jednej z nich.

Według reformy, dla uczniów pierwszej klasy liceum przewidzianych jest 12 specjalizacji.

1. Sztuka
2. Matematyka
3. Nauki przyrodnicze
4. Biologia, ekologia
5. Literatura, języki i kultury antyczne
6. Informatyka
7. Nauki humanistyczne, literatura i filozofia
8. Języki obce, literatura i kultura
9. Historia-geografia, nauki polityczne
10. Fizyka i chemia
11. Technologia
12. Ekonomia i nauki społeczne

Licealiści będą mieli za zadanie wybrać cztery lub pięć interesujących ich specjalizacji, by po ich zatwierdzeniu przez komisję w czerwcu, definitywnie zdecydować się na trzy spośród nich.

W większości liceów proponowanych będzie siedem najważniejszych specjalizacji. Jeżeli w danym liceum nie będzie lekcji pewnych przedmiotów, licealiści będą zmuszeni do udania się do innej placówki.
Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie starało się zapewnić lekcje niektórych przedmiotów na odleglość. To rozwiązanie nie zapobiegnie jednak konieczności zmiany szkoły, bądź nawet miejsca zamieszkania uczniów, którzy nie znajdą interesujących ich specjalizacji w danej instytucji.
Według Ministerstwa istnieje obawa, że uczniowie, dokonując wyborów specjalizacji, będą odtwarzać profile S, ES czy L.
Obawy te potwierdzają stowarzyszenia rodziców uczniów. Dopóki nie będzie wiadomo jakie przedmioty będą brane pod uwagę podczas rekrutacji na ich wymarzone studia, licealiści nie podejmą żadnego ryzyka.

Licealiści i ich opiekunowie mogą zajrzeć na stronę Horizons 2021, która proponuje symulacje łączenia specjalizacji, by dowiedzieć się na uczelnie o jakim profilu można się po nich dostać.

Julia Skowron


Najpopularniejsze

Zobacz także