X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Reforma dodatku mieszkaniowego (APL)

Reforma dodatku mieszkaniowego (APL)

Artykuł wprowadzono: 7 listopada 2019

1 stycznia przyszłego roku wejdzie w życie reforma dodatku mieszkaniowego (APL). Nie zmienia ona kryterium dochodowego, lecz okres referencyjny.

Dodatek mieszkaniowy APL (aide personnalisée au logement) to pomoc finansowa mająca na celu zmniejszenie kosztów wynajmu mieszkania oraz kwoty kredytu mieszkaniowego.
Reforma APL, która wejdzie w życie w styczniu przyszłego roku nie będzie dotyczyć kryterium dochodowego. Zmieni się natomiast, brany pod uwagę w obliczeniu dodatku, okres referencyjny, tak, by kwota zasiłku odpowiadała aktualnej sytuacji jego beneficjenta.

Aktualnie dochody brane pod uwagę przy obliczaniu stawki APL, to dochody sprzed dwóch lat. Od 1 stycznia przyszłego roku liczyć będą się te, z ostatnich 12 miesięcy.
W praktyce, począwszy od 1 stycznia, jeżeli w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie zaszły zmiany w sytuacji rodzinnej beneficjenta APL ani w wysokości dochodu, przynajmniej przez kolejne trzy miesiące wysokość dodatku mieszkaniowego nie ulegnie zmianie. Natomiast wyższy czy niższy dochód czy zmiana w składzie rodziny w tym okresie pociągnie za sobą, najpóźniej po upływie trzech miesięcy, zmianę kwoty APL lub nawet utratę prawa do jej otrzymywania.

Ponadto wysokość świadczenia aktualizowana będzie co kwartał, na bazie ostatnich 12 miesięcy.
W praktyce, na przykład 1 kwietnia CAF sprawdzi dochody świadczeniobiorcy uzyskane w okresie od kwietnia 2019 do marca 2020, co może przełożyć się na wysokość kwoty dodatku mieszkaniowego.

Reforma pociągnie za sobą zmniejszenie wysokości świadczenia APL dla 1,2 miliona osób, a 600 tysięcy osób zostanie go pozbawionych. Bezdyskusyjnym „beneficjentem” reformy ma być natomiast budżet państwa, oszczędzając około miliarda euro rocznie.  

Beneficjenci dodatku otrzymają pismo od Kasy Świadczeń Rodzinnych (CAF) lub kasy ubezpieczenia rolniczego (MSA) objaśniające przyszłą reformę. W grudnia na portalu internetowym CAF pojawi się również symulator, dzięki któremu będzie można sprawdzić czy dochód z ubiegłego roku wpłynie na wysokość świadczenia. 
Najpopularniejsze

Zobacz także