X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Reforma dodatku mieszkaniowego (APL) wejdzie w życie 1 stycznia przyszłego roku

Reforma dodatku mieszkaniowego (APL) wejdzie w życie 1 stycznia przyszłego roku

Artykuł wprowadzono: 23 listopada 2020

Wysokość dodatku mieszkaniowego zależeć będzie od dochodów z ostatnich 12 miesięcy, a następnie zostanie aktualizowana co trzy miesiące.

Dodatek mieszkaniowy APL (aide personnalisée au logement) to pomoc finansowa mająca na celu zmniejszenie kosztów wynajmu mieszkania oraz kwoty kredytu mieszkaniowego. Jego reforma planowana na styczeń 2019 roku, była już trzykrotnie przekładana. W ubiegły piątek minister ds. mieszkalnictwa Emmanuelle Wargon oznajmiła, że zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku.

Reforma APL nie będzie dotyczyć kryterium dochodowego. Zmieni się natomiast, brany pod uwagę w obliczeniu tej pomocy, okres referencyjny, tak, by jej kwota odpowiadała aktualnej sytuacji jego beneficjenta. Aktualnie dochody brane pod uwagę przy obliczaniu stawki APL, to dochody sprzed dwóch lat. Od 1 stycznia przyszłego roku liczyć będą się te z ostatnich 12 miesięcy, a kwota dodatku będzie aktualizowana nie co roku, ale co trzy miesiące.
W praktyce pomoc ta, w styczniu, lutym i marcu 2021 r. zostanie obliczona na podstawie dochodu za okres od grudnia 2019 do listopada 2020 roku. Natomiast w kwietniu, maju i czerwcu 2021 roku jej kwota zostanie dostosowana do dochodu za okres od marca 2020 do lutego 2021 r. (czyli 12 mc. wstecz).

Świadczeniobiorcy nie będą musieli aktualizować danych o swoich dochodach, gdyż te spływają automatycznie do Kasy Świadczeń Rodzinnych (CAF) i ubezpieczeń rolniczych (MSA). Obowiązek ten będzie spoczywał wyłącznie na osobach samozatrudnionych od okresu krótszego niż 2 lata oraz otrzymujących alimenty.
Kwota APL będzie nadal wpływać na konta beneficjentów 5 dnia każdego miesiąca. Pierwsza wpłata, już po uwzględnieniu dochodów z 12 miesięcy wstecz, zostanie wypłacona 25 stycznia 2021 r. dla lokatorów mieszkań socjalnych i 5 lutego dla pozostałych.

Po wejściu w życie reformy zmiana w wysokości świadczenia może dotyczyć 60 procent jego beneficjentów. Niektórzy mogą nawet utracić do niego prawo. Trudno przewidzieć też ilu z nich otrzyma wyższą, a ilu niższą kwotę. Kryzys związany z epidemią koronawirusa wpłynął na obniżenie wysokości dochodów wielu pracowników, co pozytywnie wpłynie na wysokość świadczenia.
Gospodarstwa domowe, których dochody nie uległy zmianie, otrzymają taką samą jak dotychczas kwotę świadczenia.

Emmanuelle Wargon zapewniła, że dodatek mieszkaniowy otrzymywany przez studentów zostanie zachowany. W ich przypadku zastosowana zostanie maksymalna zryczałtowana stawka rocznego dochodu wynosząca 7700 euro.

Oszczędności generowane tą reformą dla budżetu państwa w przyszłym roku powinny szacunkowo wynieść pomiędzy 500 a 700 mln euro, nie zaś jak wcześniej przewidywano 1,2 mld.

Beneficjenci dodatku mieszkaniowego otrzymają pismo od CAF lub MSA, objaśniające przyszłą reformę. 4 stycznia na portalach caf.fr i mesdroitssociaux.gouv.fr pojawi się również symulator, dzięki któremu będzie można sprawdzić, czy dochód z ubiegłego roku wpłynie na wysokość świadczenia.
Najpopularniejsze

Zobacz także