X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Referendum 2015 – wyniki (Francja)

Referendum 2015 – wyniki (Francja)

Artykuł wprowadzono: 7 września 2015

W dniu 6 września 2015 roku odbyło się referendum ogólnokrajowe, w którym obywatele polscy odpowiadali na trzy pytania. Udział w referendum mogli wziąć także Polacy mieszkający i/lub przebywający za granicą.


6 września 2015 roku  odbyło się referendum ogólnokrajowe, w którym obywatele polscy odpowiadali na trzy następujące pytania:

  • Pytanie pierwsze: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”;
  • Pytanie drugie: „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”;
  • Pytanie trzecie: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”.

 

Wyniki głosowania w referendum ogólnokrajowym 6 września 2015 roku

(okręg wyborczy Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Paryżu)

W referendum ogólnokrajowym w dniu 6 września 2015 r. w Obwodowych Komisjach ds. Referendum nr 39 i 40 w Paryżu głosowało łącznie 249 osób.

W Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 39 w Paryżu głosowało łącznie 175 osób. Oddano następującą liczbę głosów:
Sprawa pierwsza („Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”): oddano 171 głosów ważnych i 4 głosy nieważne.
Spośród głosów ważnych oddano 112 głosów pozytywnych „Tak” i 59 głosów negatywnych „Nie”.

Sprawa druga („Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”): oddano 172 głosy ważne i 3 głosy nieważne.

Spośród głosów ważnych oddano 60 głosów pozytywnych „Tak” i 112 głosów negatywnych „Nie”.

Sprawa trzecia („Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”): oddano 171 głosów ważnych i 4 głosy nieważne.

Spośród głosów ważnych oddano 157 głosy pozytywne „Tak” i 14 głosów negatywnych „Nie”.

W Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 40 w Paryżu głosowały łącznie 74 osoby. Oddano następującą liczbę głosów:
Sprawa pierwsza („Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu RP?”): oddano 73 głosów ważnych i 1 głos nieważny.
Spośród głosów ważnych oddano 40 głosów pozytywnych „Tak” i 33 głosy negatywne „Nie”.

Sprawa druga („Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”): oddano 72 głosów ważnych i 2 głosy nieważne.

Spośród głosów ważnych oddano 28 głosów pozytywnych „Tak” i 44 głosy negatywne „Nie”.

Sprawa trzecia („Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”):  oddano 72 głosów ważnych i 2 głosy nieważne.

Spośród głosów ważnych oddano 71 głosy pozytywne „Tak”, 1 głos negatywny „Nie”.

Źródło: Ambasada RP we Francji – wyniki paryskiego okręgu konsularnego


Najpopularniejsze

Zobacz także

Największy polski portal informacyjny we Francji – Aktualności, wydarzenia, ogłoszenia

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów