X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Rada Stanu zawiesza wprowadzenie reformy świadczeń dla bezrobotnych

Rada Stanu zawiesza wprowadzenie reformy świadczeń dla bezrobotnych

Artykuł wprowadzono: 22 czerwca 2021

Francuska Rada Stanu uznała, że niepewność co do sytuacji gospodarczej nie pozwala na wprowadzenie planowanej na 1 lipca nowej metody obliczania wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Najwyższy organ sądownictwa administracyjnego we Francji wydał decyzję o zawieszeniu wprowadzenia nowych zasad obliczania wysokości zasiłku dla bezrobotnych, które miały obowiązywać od 1 lipca 2021 roku.  

Przeciwko tej reformie opowiedziały się prawie wszystkie związki zawodowe. W maju zwróciły się one do Rady Stanu o zawieszenie wprowadzenia reformy, przed wydaniem wyroku, co do jej istoty w późniejszym terminie.

Francuski rząd planował na 1 lipca wprowadzenie zmian w metodzie obliczania dziennego wynagrodzenia referencyjnego, które służy jako podstawa do naliczenia kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Po wejściu w życie reformy nie byłoby ono obliczane na podstawie dni przepracowanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, ale na podstawie średniego miesięcznego dochodu uwzględniającego przepracowane dni, ale także okresy, podczas których świadczeniobiorca nie pracował. W związku z tym im więcej beneficjent świadczenia skumulowałby krótkich umów i okresów bez pracy, tym wyższe byłoby ryzyko, że zasiłek będzie niższy, ale okres jego wypłacania zostałby wydłużony.

Rada Stanu nie zakwestionowała samej reformy, ale stwierdziła, że „nawet jeśli w ostatnich tygodniach poprawił się kontekst gospodarczy, pozostaje wiele niepewności co do rozwoju kryzysu zdrowotnego i jego ekonomicznych konsekwencji dla sytuacji tych firm, które w dużej mierze wykorzystują krótkie kontrakty w celu zaspokojenia tymczasowych potrzeb”. W opinii Rady nowe zasady obliczania zasiłków dla bezrobotnych byłyby niekorzystne właśnie dla pracowników takich przedsiębiorstw, którzy z konieczności, a nie z wyboru, kumulują naprzemiennie krótkie umowy i okresy bez pracy.

W ciągu kilku miesięcy Rada Stanu rozpatrzy założenia reformy systemu świadczeń dla bezrobotnych zaskarżone przez związki zawodowe. Ich zdaniem reforma nie ma „podstawy prawnej” i powinna zostać anulowana. 

Według minister pracy Elisabeth Borne Rada Stanu ocenzurowała jedynie termin wprowadzenia reformy. Zapewniła, że rząd uczyni wszystko, co możliwe, aby zapewnić ożywienie gospodarcze i poprawę dynamiki zatrudnienia, by umożliwić szybkie wdrożenie reformy. 
Najpopularniejsze

Zobacz także