X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Rada Stanu: wykorzystywanie dronów przez policję w Paryżu jest nielegalne

Rada Stanu: wykorzystywanie dronów przez policję w Paryżu jest nielegalne

Artykuł wprowadzono: 18 maja 2020

Patrolowanie ulic Paryża za pomocą dronów zostało uznane za sprzeczne z zasadami ochrony danych osobowych.

Rada Stanu wezwała paryską Prefekturę Policji do niezwłocznego zaprzestania korzystania z dronów na terenie stolicy. Urządzenia te monitorują przestrzeganie ograniczeń związanych z wychodzeniem z kwarantanny.
Zdaniem Rady Stanu wykorzystywanie tych urządzeń nie jest objęte żadnymi rygorami prawnymi. Tym samym, biorąc pod uwagę ryzyko użycia ich w sprzeczności z przepisami o ochronie danych osobowych, stanowią one naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego.  

Podczas rozpatrywania odwołania przeciwko używaniu dronów, zgłoszonego 2 maja przez Ligę Praw Człowieka (LDH) i organizację La Quadrature du Net broniącą praw i wolności w Internecie, podnoszono problem możliwości identyfikowania osób znajdujących się w przestrzeni publicznej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Prefektura Policji zapewniali, że nie to jest celem stosowania tych urządzeń. Ich zadaniem jest wyłącznie wykrywanie przypadków łamania zakazu gromadzenia się. Rada nie zakwestionowała tego wytłumaczenia. Niemniej jednak, jej decyzja podyktowana była ryzykiem nieodpowiedniego wykorzystania gromadzonych danych osobowych.

Przed ponownym poderwaniem dronów potrzebny będzie dekret zatwierdzony przez Krajową Komisję ds. Informatyki i Wolności (CNIL) bądź też wyposażenie ich w urządzenia uniemożliwiające identyfikację filmowanych osób. Zdaniem prawnika Ligii Praw Człowieka Patrice’a Spinosi niewykluczone, że zakazem stosowania dronów może zostać objęte całe terytorium Francji z powodu braku stosownych ram prawnych.
Najpopularniejsze

Zobacz także