X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Rada Stanu wstrzymuje obowiązek uzyskania zezwolenia na organizację manifestacji

Rada Stanu wstrzymuje obowiązek uzyskania zezwolenia na organizację manifestacji

Artykuł wprowadzono: 6 lipca 2020

Decyzją Rady Stanu manifestacje będą mogły być organizowane bez uprzedniej zgody prefektury. Nadal obowiązywać będzie jednak zakaz zgromadzeń publicznych liczących powyżej 5 tys. uczestników.

Manifestacje we Francji będą mogły odbywać się bez uprzedniej zgody prefekta. Rada Stanu uważa, że obowiązek uzyskania zgody na organizację demonstracji w przestrzeni publicznej, który został wprowadzony podczas stanu zagrożenia epidemicznego, jest nadmiernym obciążeniem.
Za uzasadniony jednak uznała zakaz zgromadzeń powyżej 5 tys. osób.

Już 13 czerwca Rada Stanu zawiesiła zakaz manifestowania wynikający z dekretu z 31 maja zabraniającego zgromadzeń w przestrzeni publicznej powyżej 10 osób. Wskutek tej decyzji rady, ówczesny premier Édouard Philippe zmienił treść dekretu, zapisując w nim, że zakaz zgromadzeń powyżej 10 osób nie będzie dotyczył manifestacji, na które zgodę wyrazi prefekt. Otrzymanie takiego zezwolenia zależy od przestrzegania restrykcji związanych z epidemią koronawirusa.  
Po interwencji stowarzyszeń w swojej ostatniej decyzji Rada Stanu wstrzymała obowiązek uzyskania zgody prefekta wynikający z treści tego dekretu. Uznała, że istnieje ryzyko, że wpływa on na swobodę manifestowania. Ponadto nie jest on uzasadniony, gdyż zamiar organizacji manifestacji i tak należy uprzednio zgłosić władzom. Wówczas prefekt może zabronić jej zabronić, jeżeli uzna, że zapewnione środki bezpieczeństwa są niewystarczające. 

W kwestii zakazu zgromadzeń liczących powyżej 5 tys. osób Rada Stanu uznała, że ograniczenie to jest uzasadnione w obliczu obecnej sytuacji sanitarnej. Zakaz ten ma obowiązywać do 31 sierpnia, jednak w połowie lipca może dojść do złagodzenia tego przepisu, po analizie sytuacji epidemicznej. 
Najpopularniejsze

Zobacz także