X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Przestroga dla beneficjentów Kasy Świadczeń Rodzinnych CAF!

Przestroga dla beneficjentów Kasy Świadczeń Rodzinnych CAF!

Artykuł wprowadzono: 12 stycznia 2021

CAF realizuje coraz więcej kontroli beneficjentów świadczeń rodzinnych. 

Każda osoba, która korzysta ze świadczeń rodzinnych może być skontrolowana pod względem swojej sytuacji osobistej i zawodowej. W przypadku obywateli polskich CAF kontroluje ich prawo do pobytu i obecności na terenie Francji. 

Kontrola realizowana jest przez kontrolerów zaprzysiężonych w TI Sądzie Rejonowym. W wyniku kontroli może okazać się, że świadczenia zostały wypłacone nieprawnie (trop-perçus) i beneficjent otrzyma nakaz zwrotu pieniędzy. Może również okazać się, że CAF jest winny beneficjentowi pieniądze i otrzyma on wówczas winne mu pieniądze (rappel).  

Czy CAF ma prawo wglądu do konta bankowego beneficjenta?

CAF nie ma bezpośredniego dostępu do konta beneficjenta świadczeń. Natomiast zaprzysiężony kontroler w ramach prowadzanej kontroli ma prawo zwrócić się do banku o udostepnienie wyciągów bankowych.
Najpopularniejsze

Zobacz także