X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Przepustka sanitarna, testy na koronawirusa na granicy… co zawiera ustawa o zdrowiu przyjęta przez parlament

Artykuł wprowadzono: 27 lipca 2022

Parlament ostatecznie przyjął ustawę, która kończy stan zagrożenia epidemicznego i okres przejściowy wychodzenia z niego z dniem 1 sierpnia. Tym samym kładzie kres środkom przeciwdziałania COVID-19, jak m.in. kontrola przepustek sanitarnych na granicy.  

Przyjęta 26 lipca ustawa o zdrowiu uniemożliwia już rządowi przywrócenie we Francji środków przewidzianych w walce z kryzysem zdrowotnym jak godzina policyjna, lockdown czy obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych. Jeśli rząd będzie potrzebował takich wyjątkowych uprawnień, będzie musiał ubiegać się o nie w parlamencie. 

Przepustka sanitarna, będąca częścią tych środków, nie będzie już mogła być kontrolowana, przy wjeździe do Francji z innego kraju, z dniem 1 sierpnia.

Niemniej jednak w przypadku wystąpienia za granicą nowego wariantu uznanego z niebezpieczny, na mocy rozporządzenia premiera na podstawie raportu Ministra Zdrowia i „opinii właściwego organu naukowego”, może być wprowadzony wymóg negatywnego testu na koronawirusa. 

Wymóg okazania negatywnego testu będzie mógł również dotyczyć podróży między Francją kontynentalną a terytoriami zamorskimi w przypadku ryzyka przesilenia systemu opieki zdrowotnej. Takie kontrole będą mogły zostać wprowadzone na okres dwóch miesięcy, po upływie których na ich przedłużenie konieczne będzie głosowanie Parlamentu. 

Ustawa przedłuża stosowanie narzędzi do monitorowania epidemii: Contact Covid, który monitoruje osoby zarażone oraz ich przypadki kontaktowe, został przedłużony do 31 stycznia 2023 roku, a system informacji (Sidep), który centralizuje wszystkie wyniki badań przesiewowych, do 30 czerwca 2023 roku.

Ponadto wprowadza ona procedurę narzucającą reintegrację personelu medycznego zawieszonego z powodu niezaszczepienia, gdy tylko sytuacja zdrowotna przestanie uzasadniać nałożenie na niego obowiązku szczepień. Decyzję taką podejmie Wysoki Urząd ds. Zdrowia po stwierdzeniu odpowiedniej poprawy sytuacji zdrowotnej. 
Najpopularniejsze

Zobacz także