X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Propozycje rządowego projektu ustawy wspierającej siłę nabywczą

Artykuł wprowadzono: 27 czerwca 2022

Projekt ustawy, którego celem jest wsparcie siły nabywczej obywateli, ma zostać przedstawiony Radzie Ministrów 6 lipca, a następnie będzie przeanalizowany w Parlamencie. Już teraz można zapoznać się z niektórymi propozycjami rządu.

W celu przeciwdziałania skutkom rosnącej inflacji w projekcie rządu przewidziano utrzymanie obowiązującej już tarczy taryfowej dotyczącej cen energii elektrycznej i gazu, jak również przedłużenie, przynajmniej do sierpnia zniżki w wysokości 18 centów za litr paliwa. Rząd rozważa również nowe rozwiązanie dla osób, które bardzo często korzystają ze swoich samochodów.

Pomoc finansowa, mająca na celu przeciwdziałanie skutkom rosnących cen żywności, zostanie wypłacona jednorazowo po letnich wakacjach bezpośrednio na konto bankowe gospodarstw domowych o najskromniejszych dochodach. Nie podano natomiast kwoty tej pomocy. Równocześnie rząd nadal kontynuował będzie refleksję nad pomocą dotyczącą dostępu do produktów dobrej jakości i ekologicznych.

W ramach porozumienia wypracowanego przez firmy i rząd (Premia Macrona) firmy będą mogły wypłacić swoim pracownikom premie w wysokości do 3000 euro, a nawet do 6000 euro w przypadku firm zatrudniających mniej niż 50 pracowników i posiadających umowę o podziale zysków.

Wszystkie świadczenia socjalne indeksowane inflacją powinny zostać zwiększone o 4 proc. z mocą wsteczną od 1 lipca. Dotyczy to minimum socjalnego RSA, emerytury podstawowej, emerytury minimalnej, dodatku prime d’activité, zasiłków rodzinnych i zasiłku dla dorosłych osób niepełnosprawnych.

Rząd chce również zablokować podwyżki czynszów do maksymalnie 3,5 procent. Tarcza ta obowiązywałaby do drugiego kwartału 2023 r. Równocześnie o 3,5 proc. podwyższony ma być dodatek mieszkaniowy (APL), co stanowić będzie koszt dla budżetu państwa w wysokości 168 milionów euro.

Kolejnym punktem propozycji ustawy jest waloryzacja punktu indeksowego, który stanowi podstawę wynagrodzenia pracowników w sektorze publicznym.  

W ustawie przewidziano również obniżenie składek dla osób prowadzących działalność na własny rachunek, co powinno pozwolić im zaoszczędzić 550 euro rocznie przy dochodzie na poziomie płacy minimalnej.

Rząd proponuje również wzmocnienie tzw. premii transportowej wypłacanej przez pracodawcę swoim pracownikom na poczet kosztów paliwa za przejazdy między domem a pracą. W ten sposób pułap zwolnienia z podatku i składek dla pracodawcy zostanie zwiększony z 200 do 400 euro rocznie w latach 2022 i 2023. Ponadto przez dwa lata premia ta byłaby dostępna dla wszystkich pracowników ponoszących koszty paliwa lub koszty ładownia baterii pojazdów elektrycznych, hybrydowych lub napędzanych wodorem podczas podróży między ich miejscem zamieszkania a miejscem pracy. Aktualnie nie dotyczy ona m.in. pracowników mieszkających w aglomeracjach z bogatą ofertą transportu publicznego. Pracownicy będą mogli również kumulować tę premię z wypłacaną przez pracodawców połową ceny biletów okresowych komunikacji miejskiej.

Proponowany tekst ustawy zawiera również możliwość w małych i średnich przedsiębiorstwach ustanowienia przez pracodawcę programu udziału w zyskach dla pracowników nawet bez umowy branżowej.

Zniesienie opłaty radiowo-telewizyjnej powinno również wejść w życie jesienią tego roku, co pozwoli gospodarstwom domowym zaoszczędzić 138 euro.
Najpopularniejsze

Zobacz także