X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Propozycje rozwiązania problemu zaległych alimentów

Artykuł wprowadzono: 7 marca 2019

Emmanuel Macron zapowiedział niedawno wprowadzenie rozwiązań mających na celu usprawnienie ściągalności alimentów. Nad problemem tym pochyliła się również organizacja Terra Nova, składając swoje propozycje rozwiązania problemu dłużników alimentacyjnych.

Think tank Terra Nova (organizacja analizująca bieżące problemy i sugerująca sposoby ich rozwiązania) proponuje, by alimenty były automatycznie wpłacane do agencji zajmującej się ich egzekucją (Airpa), ta zaś przeleje je na konto rodzica.
Aktualnie rodzic ma możliwość zwrócenia się do tej agencji, kiedy nie otrzymuje alimentów, jednak z braku wyczerpujących informacji i z obawy przed zaognieniem konfliktu z byłym partnerem, nie zawsze korzysta z tej możliwości. Airpa miałaby możliwość bezpośredniego zwrócenia się do dłużnika, co zdaniem pomysłodawcy, znacznie zmniejszyłoby odsetek zaległych alimentów.

Druga propozycja, to zwiększenie z 115,30 do 200 euro zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka (allocation de soutien familial (ASF)), tym samym zapewniając minimalne świadczenie dla rodzica w trudnej sytuacji finansowej.

Kolejną sugestia jest wprowadzenie obowiązkowych mediacji, przed separacją rodziców i spotkań przygotowawczych do naprzemiennego sprawowania opieki nad dzieckiem, tak, by w przypadku sprzecznych interesów rodziców dominowało dobro dziecka.


Najpopularniejsze

Zobacz także