X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Proces karny przeciwko agencji pracy tymczasowej ATLANCO i francuskim firmom

Artykuł wprowadzono: 9 marca 2015

10,11 i 12 marca 2015 przed Sądem Karnym w CHERBOURGU (Normandia) będzie toczył się proces karny przeciwko agencji pracy tymczasowej ATLANCO i francuskim firmom, między innymi BOUYGUES.


Firma ATLANCO przedstawiająca się jako jedna z największych agencji pracy tymczasowej w EUROPIE była zarejestrowana na CYPRZE (miała również reprezentanta, między innymi, w Rumunii) i za pośrednictwem swojego przedstawicielstwa w KRAKOWIE zatrudniała polskich pracowników do dyspozycji firm francuskich przy budowie reaktora atomowego we FLAMANVILLE (NORMANDIA).
Pracownicy w większości byli zgłoszeni do cypryjskiego ubezpieczenia.

Prokurator wystąpił z aktem oskarżenia uważając, że powinni podlegać francuskiemu ubezpieczeniu, gdyż pracowali wyłącznie we Francji, a ATLANCO na Cyprze miało wyłącznie „skrzynkę pocztową” nie prowadząc tam żadnej działalności. W związku z tym, niezgłoszenie pracowników co systemu ubezpieczeń w FRANCJI powinno być uznane za pracę „na czarno”.

Jeszcze w trakcie pracy polskich pracowników we Francji strona cypryjska uznała, iż zgłoszenie ich do cypryjskiego systemu ubezpieczeń jest niezgodne z ustawodawstwem europejskim, i wycofała tzw. certyfikaty E101 – aktualnie zastąpione przez A1.
Wystawienie certyfikatu oznacza, że pracownik oddelegowany do pracy za granicą jest ubezpieczony i w razie choroby, wypadku etc., ma prawo do odpowiednich świadczeń.

Uprzednio, kilkudziesięciu pracowników wytoczyło procesy przed Sądem Pracy. W pierwszej instancji ATLANCO zostało skazane na wypłatę odszkodowania dla każdego pracownika w kwocie 6-miesięcznego wynagrodzenia.

Sprawa jest aktualnie przed Sądem Apelacyjnym, gdyż zarówno ATLANCO jak i pracownicy, wnieśli apelacje, uznając, że zatrudniające ich francuskie firmy również powinny być skazane.

W obu procesach pracownicy są reprezentowani przez francuskiego adwokata mec. Władysława Lisa.
Najpopularniejsze

Zobacz także