X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Procedura natychmiastowego stawiennictwa („comparution immédiate”) we Francji

Procedura natychmiastowego stawiennictwa („comparution immédiate”) we Francji

Artykuł wprowadzono: 6 września 2019

Procedura natychmiastowego stawienia się jest procedurą stosowaną wobec osób już przebywających w areszcie. Służy ona do oceny prostych, jasnych faktów, które nie wymagają szczegółowego dochodzenia. Ma ona na celu natychmiastową reakcję francuskiego systemu karnego na czyny uznane za poważne.

Dotyczy to tylko przestępstw („délits”) zagrożonych karą co najmniej 2 lat pozbawienia wolności (lub 6 miesięcy w przypadku przestępstwa „en flagrant délit” (na gorącym uczynku).

Zbrodnie („crimes”) lub wykroczenia („infractions”) nie mogą być karane w ramach tejże procedury.

Prokurator decyduje o zastosowaniu natychmiastowego stawiennictwa.

Przesłuchuje domniemanego sprawcę przestępstwa (oskarżonego) natychmiast po zatrzymaniu w areszcie policyjnym. Informuje go o faktach, o które jest oskarżony. Informuje również pozwanego o jego prawie do odmowy składania wyjaśnień oraz, w razie konieczności, do skorzystania z pomocy tłumacza.

Oskarżonemu może towarzyszyć adwokat. Może być mianowany z urzędu przez prezesa izby adwokackiej. Adwokat ma możliwość zapoznania się z faktami, ale czas na przygotowanie rzetelnej obrony w takich okolicznościach jest bardzo krótki. 

Następnie prokurator informuje oskarżonego, że zostanie zastosowana wobec niego procedura natychmiastowego stawienia się. 

Prokurator kieruje oskarżonego do sądu natychmiast po osadzeniu w areszcie („garde à vue”). Oskarżony jest przetrzymywany w celi do czasu stawienia się przed sądem, co musi nastąpić tego samego dnia. Da sądu udaje się pod eskortą.

Jeżeli sąd nie może osadzić go tego samego dnia, prokurator może odwołać się do sędziego ds. wolności i zatrzymań („juge des libertés et de la détention”), by ten podjął działania w celu zapewnienia obecności oskarżonego w dniu rozprawy. Sędzia może następnie zadecydować o:

• zastosowaniu kontroli sądowej

• areszcie domowym z elektronicznym nadzorem

• tymczasowym pozostaniu w areszcie.

W przypadku wydania decyzji o tymczasowym pozostaniu w areszcie oskarżony musi zostać osądzony nie później niż w ciągu trzech kolejnych dni roboczych. W przeciwnym przypadku zostaje on automatycznie zwolniony.

Co ważne, oskarżony może nie zgodzić się na osądzenie go tego samego dnia lub po tymczasowym pozostaniu w areszcie, jeżeli chce zyskać więcej czasu na lepsze przygotowanie swojej obrony. Oskarżeni z Polski nie zawsze korzystają z tej możliwości. Głównie przez nacisk ze strony prokuratora i brak obecności adwokata. 

Adwokat w Paryżu:
Mecenas Lucas Niedolistek
Tel: +33 (0) 7 77 80 18 82
Najpopularniejsze

Zobacz także