X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Prezydent Andrzej Duda na Paryskim Forum Pokoju: podstawą budowy świata solidarnego jest poszanowanie życia

Prezydent Andrzej Duda na Paryskim Forum Pokoju: podstawą budowy świata solidarnego jest poszanowanie życia

Artykuł wprowadzono: 11 listopada 2020

Solidarność między narodami i pokoleniami pozwoli zbudować bardziej zrównoważone systemy gospodarcze; podstawą budowy świata solidarnego jest poszanowanie życia – powiedział prezydenta Andrzej Duda podczas III Paryskiego Forum Pokoju.

Prezydent Andrzej Duda w środę przed południem zabrał głos podczas obrad III Paryskiego Forum Pokoju, którego tematem jest przyszła globalna współpraca wobec wyzwań niesionych przez pandemię koronawirusa. W tym roku Paryskie Forum Pokoju ze względu na pandemię Covid-19, odbywa się w formie zdalnej, stąd prezydent Duda przekazał, na prośbę organizatorów, nagranie ze specjalnym przesłaniem do uczestników.

Andrzej Duda podkreślił w nim, że „dzisiaj dalekosiężne skutki COVID-19 dla narodowych ekonomii, zdrowia społecznego, globalnego handlu oraz życia jednostek nie dają się w pełni przewidzieć”.

Zaznaczył, że warto w tym kontekście już teraz zadać pytania o to, co zrobić, „by obecny kryzys stał się przyczynkiem do budowy nowego ładu, bardziej zrównoważonej architektury gospodarczej naszego globu oraz wynegocjowania nowej umowy społecznej” oraz jak sprawić „byśmy wyszli z niego silniejsi, a nie zdruzgotani?”.

Według prezydenta Dudy „kluczem jest tu ponowne przemyślenie tego, jak na nowo przełożyć fundamentalne wartości humanizmu na praktykę polityczną, społeczną i gospodarczą”. Podkreślił, że niewątpliwie jedną z takich wartości jest solidarność.

Zaznaczył, że w Polsce solidarność stała się synonimem wolności i odpowiedzialności za siebie nawzajem. „Solidarność została przyjęta jako nazwa dla wielkiego ruchu społecznego, który przyczynił się do obalenia Żelaznej Kurtyny i przyniósł Europie jedność. Dziś idea solidarności może stać się fundamentem globalnej jedności” – powiedział Duda.

Jak stwierdził, „walcząc z pandemią myślimy o świecie, w którym solidarność między narodami, ale też między pokoleniami, pozwoli zbudować bardziej zrównoważone systemy gospodarcze – funkcjonujące w bezpiecznym otoczeniu, z przemysłem szanującym środowisko naturalne, z pracą zorganizowaną w oparciu o szacunek do człowieka i jego rodziny”.

„Podstawą budowy świata solidarnego jest poszanowanie życia, którego kruchości każdy z nas jest teraz bardziej świadomy. To ono musi stanowić punkt wyjścia do wszystkich innych działań. Musi ono zakorzenić działania systemów politycznych i gospodarczych w szacunku dla każdego człowieka w jego ekosystemie” – oświadczył polski przywódca.

Jak dodał, „tylko harmonia człowieka i przyrody pozwoli na zachowanie równowagi społecznej, przy czym centralnym elementem naszego zainteresowania musi być człowiek”. „Człowiek jako istota wolna i równa wobec innych ludzi oraz solidarna z innymi” – dodał Andrzej Duda.

Według prezydenta popandemiczna rzeczywistość to również era nowoczesnych technologii. Zaznaczył, że chodzi o technologie „w służbie człowieka, nie zaś wypierających go”. „Wierzę, że będziemy świadkami coraz ściślejszej integracji technologicznej, a także coraz bardziej elastycznej współzależności – zarówno w wymiarze geograficznym, jak i sektorowym” – powiedział.

Podkreślił też, że „w wizji tej nie może zabraknąć silnych podmiotów państwowych – rządów, które odważnie kształtują relacje pomiędzy instytucjami, korporacjami i obywatelami; państw, które stymulują rozwój gospodarki i dbają, by nie odbywał się on kosztem pracowników i które bronią praw słabszych i które tworzą warunki do inkluzywnego rozwoju gospodarczego”.

„Gospodarki nie wyregulują się same, potrzebna jest aktywna rola systemów społecznych i politycznych, oparta na dialogu i transparentności” – oświadczył.

Zaznaczył, że „droga wyznaczona takimi drogowskazami solidarności pozwoli państwom i społeczeństwom na zbudowanie ładu, w którym ludzie będą mieli poczucie, iż pandemia koronawirusa stanowiła bolesną lekcję, z której potrafiliśmy wyciągnąć właściwe wnioski”.

PAP
Najpopularniejsze

Zobacz także