X
Prawo do wypłaty zasiłku dla bezrobotnych zostało przedłużone

Prawo do wypłaty zasiłku dla bezrobotnych zostało przedłużone

Artykuł wprowadzono: 2 marca 2021

Kryzys spowodowany epidemią koronawirusa nie ułatwia szukania pracy, dlatego też rząd po raz kolejny przedłuża bezrobotnym prawo do pobierania zasiłku. 

Minister pracy Élisabeth Borne poinformowała, że prawa do świadczeń dla bezrobotnych, które zostały wyczerpane lub dobiegają końca, zostają przedłużone o kolejny miesiąc, czyli do 31 marca włącznie.

Przedłużenie uprawnień dotyczy zasiłku z tytułu powrotu do pracy (ARE) oraz specjalnego zasiłku solidarnościowego (ASS) wypłacanych beneficjentom, których uprawnienia kończą się w okresie od 30 października 2020 r. do 31 marca 2021 r. 

Według UNEDIC (stowarzyszenia zarządzającego ubezpieczeniem na wypadek bezrobocia) z przedłużenia praw do zasiłku skorzysta dodatkowo 120 tys. bezrobotnych.

Rozporządzanie opublikowane 11 lutego tego roku w Dzienniku Urzędowym przewiduje przedłużenie praw do wypłaty zasiłku bezrobotnych, osobom, którzy je wyczerpali, aż do końca stanu zagrożenia epidemicznego, tj. do 1 czerwca.

To na ministrze pracy spożywa decyzja dotycząca jego ostatecznego terminu.


Najpopularniejsze

Zobacz także