X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Prawo do adopcji wkrótce może zostać przyznane parom bez ślubu

Prawo do adopcji wkrótce może zostać przyznane parom bez ślubu

Artykuł wprowadzono: 24 listopada 2020

Deputowani w Komisji Prawnej zatwierdzili propozycję ustawy dopuszczającej adopcję przez pary żyjące w związku partnerskim. Ustawa reformująca adopcję trafi pod obrady Zgromadzenia Narodowego w przyszłym tygodniu.  

Aktualnie zezwolenie na adopcję we Francji mogą otrzymać małżonkowie, składając wspólny wniosek oraz osoby samotne. Kandydaci żyjący w związku partnerskim mają prawo adoptować samodzielnie i tak sprawować władzę rodzicielską. Prawo może jednak ulec zmianie.

Podczas rozpatrywania w Komisji Prawnej projektu reformy prawa adopcyjnego deputowani dali zielone światło dla adopcji przez pary żyjące w związku partnerskim (konkubinat, PACS).

Tekst ustawy, który ma na celu ułatwienie i zabezpieczenie procedur, a także wzmocnienie statusu pupille de l’Etat (dziecko pozostaje pod szczególną opieką państwa), będzie rozpatrywany w Zgromadzeniu Narodowym 2 grudnia tego roku.

W miniony poniedziałek Komisja Prawna Zgromadzenia Narodowego przyjęła art.2 tego projektu ustawy, który umożliwi rozdzielenie adopcji pełnej od sytuacji matrymonialnej adoptującego. Dzisiaj małżeństwo „nie stanowi gwarancji stabilności” dla dzieci – wyjaśniła Monique Limon (LREM) sprawozdawczyni tego projektu ustawy. Jej zdaniem reforma ta stanowi prawdziwy postęp społeczny dla dzieci i rodziców.

Propanowemu projektowi przeciwni są posłowie Republikanów, w imię dobra dziecka. Xavier Breton zapewnił, że małżeństwo jest trwałym związkiem i stanowi najbardziej ochronną strukturę.  

Deputowani obniżyli również wymagany wiek adoptującego z 28 do 26 lat i staż wspólnego życia z dwóch do jednego roku.
Najpopularniejsze

Zobacz także