X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Pracodawcy mogą współfinansować dojazd do pracy pracowników rowerem lub w systemie wspólnych przejazdów

Artykuł wprowadzono: 16 maja 2020

W obliczu wychodzenia z kwarantanny i ograniczania liczby użytkowników komunikacji miejskiej francuskie przedsiębiorstwa sektora prywatnego mają możliwość wprowadzenia specjalnego pakietu zrównoważonej mobilności dla swoich pracowników. Tym samym pracodawcy mogą uczestniczyć w kosztach dojazdu do pracy na rowerze lub też poprzez system wspólnych przejazdów (system carpoolingu) do kwoty 400 euro rocznie.

Równolegle do planu wspierania transportu rowerowego Ministerstwo Transportu, dekretem, który wszedł w życie 11 maja, wprowadziło pakiet zrównoważonej mobilności mający na celu faworyzowanie przemieszczania się za pomocą alternatywnych środków transportu, zamiast korzystania z własnych samochodów czy komunikacji miejskiej. 

Zasada działania programu jest bardzo prosta. Na podobnych zasadach, na jakich pracodawca zwraca część kosztów dojazdu do pracy środkami transportu publicznego (zazwyczaj jest to połowa stawki), może teraz także oddać część pieniędzy przeznaczonych na zakup roweru, przejazdy skuterem lub rowerami miejskimi czy też współdzielenie samochodu. Pomoc ta będzie zwolniona z podatków i składek na ubezpieczenie społeczne. W przeciwieństwie do zwrotów za przejazdy komunikacją miejską decyzja o dofinansowaniu dojazdu do pracy bardziej ekologicznymi środkami transportu będzie należeć do pracodawcy. 

Dopłata w wysokości do 400 euro rocznie ma dotyczyć kilku środków transportu. Pierwszą z opcji podlegających zwrotom będą przejazdy rowerami. Ta pomoc finansowa może posłużyć na pokrycie kosztów zakupu lub wynajmu roweru, jak i niezbędnych napraw czy akcesoriów potrzebnych do jazdy typu kask. Ponadto, obejmie ona także system carpoolingu – zarówno kierowców, jak i pasażerów. Car-sharing również jest brany pod uwagę pod warunkiem, że dotyczy samochodów niskoemisyjnych. Wreszcie, korzystanie z pojazdów takich jak współdzielone rowery, skutery elektryczne czy hulajnogi w obszarach miejskich również będą przedmiotem zwrotów kosztów. Dopłaty nie dotyczą jednak zakupu hulajnogi elektrycznej.

W przypadku rowerów ma zostać określona zryczałtowana stawka za przejechany kilometr, jak zapewnia Ministerstwo ds. Transformacji Ekologicznej. Każdemu pracownikowi przysługiwać będzie inna stawka, w zależności od liczby przejechanych kilometrów lub dni poruszania się za pomocą roweru. System ryczałtu ma zastąpić aktualnie obowiązujące kilometrówki na przejazdy rowerem. Niemniej jednak nadal obowiązywać będą one w firmach, które przewidziały je w istniejących już porozumieniach płacowych. 

Warto też zwrócić uwagę, że zgodnie z nowym dekretem, pracodawcy będą mogli również pokryć koszty ładowania i tankowania pojazdów elektrycznych, hybrydowych lub tych zasilanych wodorem, które należą do pracowników. Będzie to możliwe pod warunkiem przekazania przez pracownika dokumentów potwierdzających przejechane kilometry lub rachunków za ładowanie pojazdu.

Dofinansowanie w ramach pakietu zrównoważonej mobilności będzie można kumulować z dopłatą 500 euro z Ile-de-France Mobilités lub pomocami przyznawanymi przez władze publiczne na zakup roweru elektrycznego.

Maciej Borczyk
Najpopularniejsze

Zobacz także