X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Pomoc dla przedsiębiorstw prowadzących jednoosobowa dzialalność gospodarcza i mikro-przedsiębiorców

Pomoc dla przedsiębiorstw prowadzących jednoosobowa dzialalność gospodarcza i mikro-przedsiębiorców

Artykuł wprowadzono: 23 marca 2022

Poniżej przedstawione są ustalenia prawne, które zostały wprowadzone we Francji, dla przedsiębiorstw prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i mikro-przedsiębiorców

Jak wszyscy wiemy epidemia koronawirusa dotknęła nie tylko zdrowia ludzi na całym świecie, ale również całą tkankę gospodarczą, nie oszczędzając osób prowadzących jednoosobową działalność na własny rachunek i mikro-przedsiębiorców. 

Mam nadzieję, że przedstawione poniżej informacje pomogą tym małym przedsiębiorstwom w przetrwaniu w tej trudnej sytuacji zdrowotnej i ekonomicznej.

1 – Wyjątkowa pomoc finansowa (AFE – Aide financière exceptionnelle)

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek, w tym również mikro-przedsiębiorcy, prowadzących działalność gospodarczą w sektorach takich jak: hotelarstwo, restauracje, kluby nocne, przedsiębiorstwa organizujące imprezy rozrywkowe i biura podróży mogą wystąpić do Urssaf o wyjątkową pomoc finansową (AFE), w ramach pomocy socjalnych, które wchodzą w zakres kompetencji Rady ds. Ochrony Socjalnej samozatrudnionych (CPSTI – Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ).

Aby skorzystać z tej pomocy, działalność przedsiębiorców musi być szczególnie dotknięta stanem zdrowia i utratą ponad 50% obrotów. Pomoc jest otwarta dla osób prowadzących działalność na własny rachunek i mikro-przedsiębiorców, którzy nie korzystają z mechanizmu pokrycia kosztów stałych.

Wnioski o pomoc finansową (AFE), należy składać na stronach: 

  • www.urssaf.fr lub 
  • www.secu-independants.fr (travailleurs indépendants – osoby prowadzące działalność na własny rachunek) oraz
  • www.autoentrepreneur.urssaf.fr (mikro-przedsiębiorcy).

2 Obniżania składek na ubezpieczenie społeczne

Mikro-przedsiębiorcy mogą również skorzystać z systemu obniżenia składek na ubezpieczenie społeczne wprowadzonego na okres od grudnia 2021 r. i stycznia 2022 r. 

Mikro-przedsiębiorcy sektorów S1/S1bis, których działalność zmniejszyła się o co najmniej 65% w grudniu i/lub w styczniu mogą korzystać z całkowitego zwolnienia od składek należnych za te miesiące. 

Zwolnienie to zmniejszone jest do 50% składek na ubezpieczenie społeczne, w przypadku spadku aktywności między 30% a 65%.

Podobnie jak w wyżej wymienionym przypadku z obniżania składek na ubezpieczenia społeczne, mogą skorzystać mikro-przedsiębiorcy. Oni również mogą stosować to zwolnienie poprzez zmniejszenie podstawy obliczania ich składek w danym miesiącu lub w przeciwnym razie, poprzez przeniesienie wysokości tej obniżki na przyszły termin – np. najbliższy I kwartałowi 2022 roku.

3 – Pomoc w zapłacie składek na ubezpieczenie socjalne – w trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Mikro-przedsiębiorcy mogą również korzystać z pomocy ogólnie obowiązującego prawa zapewniającego przedsiębiorstwom działającym na własny rachunek:

  • Pomocy dla Osób w Trudnej Sytuacji (ACED – Aide aux Cotisants en Difficulté), 

która umożliwia częściowe lub całkowite opłacanie składek.

Wszystkie te informacje dostępne są na stronie internetowej https://www.economie.gouv.fr

Przygotowała Maria SKARZYNSKA
Expert-Comptable – Commissaire aux comptes
Tel. +33 616 51 75 48
Najpopularniejsze

Zobacz także