X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Polskie uczelnie w Lille

Artykuł wprowadzono: 28 listopada 2014

27 listopada br. pięć polskich uczelni: Uniwersytet Łódzki, Politechnika Poznańska, Politechnika Wrocławska, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Wrocławski Uniwersytet Przyrodniczy, przybyło do Lille w celu promocji i nawiązania współpracy.Lille 2014 - iFrancja-3

Przedstawiciele uczelni przyjechali na zaproszenie Uniwersytetu Lille 3. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez program Étudier PL i Sekcję Konsularną Ambasady RP w Paryżu. Uczestniczyły w nim p. konsul Agnieszka Kucińska i dyr. programu Étudier PL, Małgorzata Kobierska.

W godzinach porannych (10.00-12.00) – w gmachu Uniwersytetu Lille 3 odbyła się konferencja, w trakcie której polskie uczelnie prezentowały się przed przedstawicielami biur współpracy międzynarodowej Uniwersytetów Lille 1, Lille 2, Lille 3 oraz miejscowych środowisk polonijnych. Podczas konferencji i późniejszego wspólnego posiłku, miała miejsce bardzo ożywiona dyskusja na temat intensyfikacji współpracy międzyuczelnianej. Z przedstawicielami środowisk polonijnych rozmawiano o sposobach pozyskiwania młodzieży polonijnej na studia w Polsce.

W godzinach popołudniowych polskie delegacje uczestniczyły w organizowanych przez Uniwersytet Lille 3 standach informujących studentów tej uczelni o możliwościach studiowania za granicą: On Mobility. Delegacja polska instruowała na temat wymiany Erasmus, podwójnych dyplomów, pełnych studiów w języku polskim, angielskim, francuskim, nauki języka polskiego.

Ten pracowity dzień zakończony został uroczystym przyjęciem w merostwie miasta z okazji międzynarodowego tygodnia uczelni w Lille: International Week. W trakcie przyjęcia, już w sposób mniej sformalizowany, kontynuowano przyjacielskie, polsko-francuskie rozmowy o współpracy.

Lille 2014 - iFrancja-87


Lille 2014 - iFrancja-57

Lille 2014 - iFrancja-17
Najpopularniejsze

Zobacz także